Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Özdeyişler

Süleyman'ın Özdeyişlerinin İkinci Bölümü

25 Bundan sonrakiler de Süleyman'ın özdeyişleridir.

Bunları Yahuda Kralı Hizkiya'nın adamları derledi.

  2 Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için,

Krallarıysa açığa çıkardıkları için yüceltiriz.

  3 Göğün yüksekliği, yerin derinliği gibi,

Kralların aklından geçen de kestirilemez.

  4 Cürufu gümüşten ayırınca,

Kuyumcunun işleyeceği madde kalır.

  5 Kötüleri kralın huzurundan uzaklaştırırsan

Kralın tahtı adaletle pekişir.

  6 Kralın önünde kendini yüceltme,

Önemli kişiler arasında yer edinmeye çalışma.

  7 Çünkü kralın seni bir soylunun önünde alaşağı etmesindense,

Sana, "Yukarıya gel" demesi yeğdir.

  8 Gördüklerinle hemencecik mahkemeye başvurma;

Çünkü başkası seni utandırabilir,

Sonra ne yapacağını bilemezsin.

  9 Davanı doğrudan komşunla gör;

Başkasının sırrını açıklama.

  10 Yoksa işiten seni utandırabilir

Ve bu kötü ün yakanı bırakmaz.

  11 Yerinde söylenen söz,

Gümüş oymalardaki altın elma gibidir.

  12 Altın küpe ya da altın bir süs neyse,

Bilgenin azarlaması da, dinleyen kulak için öyledir.

  13 Hasatta kar serinliği nasılsa,

Güvenilir ulak da kendisini gönderenler için öyledir.

Böyle biri efendilerinin canına can katar.

  14 Yağmursuz bulut ve yel nasılsa,

Vermediği armağanla övünen kişi de öyledir.

  15 Sabırla bir hükümdar bile ikna edilir,

Tatlı dil en güçlü direnci[i] kırar.

  16 Bal buldun mu yeteri kadar ye,

Fazla doyarsan kusarsın.

  17 Başkalarının evine seyrek git,

Yoksa onları bezdirir, nefretini kazanırsın.

  18 Başkasına karşı yalancı tanıklık eden

Topuz, kılıç ya da sivri ok gibidir.

  19 Sıkıntılı günde haine güvenmek,

Çürük dişe ya da sakat ayağa güvenmek gibidir.

  20 Dertli kişiye ezgi söylemek,

Soğuk günde giysilerini üzerinden almaya,

Ya da sodaya sirke katmaya benzer.

  21 Düşmanın acıkmışsa onu doyur,

Susamışsa su içir.

  22 Çünkü bunu yapmakla onu utanca boğarsın[ii]

Ve RAB seni ödüllendirir.

  23 Kuzeyden esen rüzgar nasıl yağmur getirirse,

İftiracı dil de öfkeli bakışlara yol açar.

  24 Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa,

Dam köşesinde oturmak yeğdir.

  25 Susamış kişi için soğuk su neyse,

Uzak ülkeden gelen iyi haber de öyledir.

  26 Kötünün önünde pes eden doğru kişi,

Suyu bulanmış pınar, kirlenmiş kuyu gibidir.

  27 Fazla bal yemek iyi değildir;

Hep yüceltilmeyi beklemek de...

  28 Kendini denetleyemeyen kişi

Yıkılmış sursuz kent gibidir.

 [i] 25:15. "En güçlü direnci": Olası metin "Kemiği"

[ii] 25:22. "Onu utanca boğarsın": İbranice "Başına kor yağdırırsın.


Başlangıç