Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Özdeyişler

Bilgeliği mi, Akılsızlığı mı Seveceksin?

9 Bilgelik kendi evini yaptı,

Yedi direğini yonttu.

  2 Hayvanlarını kesti,

Şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu.

  3 Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği

Hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor:

  4-5 "Kim safsa buraya gelsin" diyor.

Sağduyudan yoksun olanlara da,

"Gelin, yiyeceklerimi yiyin,

Hazırladığım şaraptan için" diyor.

  6 "Saflığı bırakın da yaşayın,

Aklın yolunu izleyin.

  7 "Alaycıyı paylayan aşağılanmayı hak eder,

Kötü kişiyi azarlayan hakarete uğrar.

  8 Alaycıyı azarlama, yoksa senden nefret eder.

Bilge kişiyi azarlarsan, seni sever.

  9 Bilge kişiyi eğitirsen

Daha bilge olur,

Doğru kişiye öğretirsen bilgisini artırır.

  10 RAB korkusudur bilgeliğin temeli.

Akıl Kutsal Olan'ı tanımaktır.

  11 Benim sayemde günlerin çoğalacak,

Ömrüne yıllar katılacak.

  12 Bilgeysen, bilgeliğinin yararı sanadır,

Alaycı olursan acısını yalnız sen çekersin."

  13 Akılsız kadın yaygaracı

Ve saftır, hiçbir şey bilmez.

  14-15 Evinin kapısında,

Kentin en yüksek yerinde bir iskemleye oturur;

Yoldan geçenleri,

Kendi yollarından gidenleri çağırmak için,

  16 "Kim safsa buraya gelsin" der.

Sağduyudan yoksun olanlara da,

  17 "Çalıntı su tatlı,

Gizlice yenen yemek lezzetlidir" der.

  18 Ne var ki, evine girenler ölüme gittiklerini,

Ona konuk olanlar

Mezarın dibine indiklerini bilmezler.

 


Başlangıç