Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mısırdan Çıkış

Buluşma Çadırı İçin Armağanlar

(Çık. 35:4-9)

25RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "İsrailliler'e söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın.

  3 Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır: Altın, gümüş, tunç;

  4 lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı,

  5 deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı,

  6 kandil için zeytinyağı, mesh yağıyla güzel kokulu buhur için baharat,

  7 başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar.

  8 Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.

  9 Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın.

Antlaşma Sandığı

(Çık. 37:1-9)

  10 "Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk[i], eni ve yüksekliği birer buçuk arşın[ii] olsun.

  11 İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.

  12 Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak.

  13 Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla.

  14 Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir.

  15 Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak.

  16 Antlaşmanın koşullarını belirten taş levhaları sana vereceğim. Onları sandığın içine koy.

  17 "Saf altından bir Bağışlanma Kapağı[iii] yap. Boyu iki buçuk[iv], eni bir buçuk arşın[v] olacak.

  18 Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yap.

 19 Keruvlar'dan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap.

  20 Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak.

  21 Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy.

  22 Seninle orada, Levha Sandığı'nın üstündeki Keruvlar arasında, kapağın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.


Üzerinde Ekmek Sunulan Masa

(Çık. 37:10-16)

  23 "Akasya ağacından bir masa yap. Boyu iki[vi], eni bir[vii], yüksekliği bir buçuk arşın[viii] olacak.

  24 Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.

  25 Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevir.

  26 Masa için dört altın halka yap, dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştir.

  27 Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakın olmalı.

  28 Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla. Masa onlarla taşınacak.

 29 Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunular için testiler, taslar yap.

  30 Ekmekleri sürekli olarak huzuruma, masanın üzerine koyacaksın.

Şamdan

(Çık. 37:17-24)

  31 "Saf altından bir şamdan yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun.

  32 Şamdan üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu olacak.

  33 Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kol da aynı olacak.

  34 Şamdanın gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak.

 35 Şamdandan yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam altı kol olacak.

  36 Tomurcukları, kolları tek parça olan şamdan saf dövme altından olacak.

  37 "Şamdan için yedi kandil yap; kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin.

  38 Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak.

  39 Bütün takımları içinde olmak üzere şamdana bir talant[ix] saf altın harcanacak.

  40 Her şeyi dağda sana gösterilen örneğe göre yapmaya özen göster."

 [i] 25:10. "İki buçuk arşın": Yaklaşık 1. 1 m.

[ii] 25:10. "Bir buçuk arşın": Yaklaşık 0. 7 m.

[iii] 25:17. "Bağışlanma Kapağı" diye çevrilen İbranice "Kaporet" sözcüğü Tanrı'nın öfkesinin yatıştırıldığı, halkının günahlarının bağışlanıp Tanrı'yla barıştırıldığı özel bir yeri ifade ediyordu.

[iv] 25:17. "İki buçuk arşın": Yaklaşık 1. 1 m.

[v] 25:17. "Bir buçuk arşın": Yaklaşık 0. 70 m.

[vi] 25:23. "İki arşın": Yaklaşık 0. 9 m.

[vii] 25:23. "Bir arşın": Yaklaşık 0. 5 m.

[viii] 25:23. "Bir buçuk arşın": Yaklaşık 0. 7 m.

[ix] 25:39. "Bir talant": Yaklaşık 34 kg.


Başlangıç