Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mısırdan Çıkış

Buhur Sunağı

(Çık. 37:25-28)

30"Üzerinde buhur yakmak için akasya ağacından bir sunak yap.

2 Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşın[i], yüksekliği iki arşın[ii], boynuzları kendinden olacak.

  3 Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.

  4 İki yandaki pervazın altına iki altın halka yap. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarayacak.

  5 Sırıkları akasya ağacından yap ve altınla kapla.

  6 Sunağı Levha Sandığı'nın karşısındaki perdenin, sandığın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'nın önüne, seninle buluşacağım yere koy.

  7 "Harun her sabah kandillerin bakımını yaparken sunağın üzerinde güzel kokulu buhur yakacak.

  8 Akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak. Böylece huzurumda kuşaklar boyunca sürekli buhur yanacak.

  9 Sunağın üzerinde başka buhur, yakmalık sunu ve tahıl sunusu sunmayacaksınız; üzerine dökmelik sunu dökmeyeceksiniz.

  10 Harun yılda bir kez sunağın boynuzları üzerinde arınma töreni yapacak. Kuşaklarınız boyunca yılda bir kez günah sunusunun kanıyla sunağı arındıracak. Sunak ben, RAB için çok kutsaldır."

Bağışlanma Bedeli

  11 RAB Musa'ya şöyle dedi:

  12 "İsrailliler'in sayımını yaptığın zaman, herkes canına karşılık bana bedel ödeyecektir. Öyle ki, sayım yapılırken başlarına bela gelmesin.

  13 Sayılan herkes armağan olarak tapınak şekeline göre bana yarım şekel verecektir. (Bir şekel[iii] yirmi geradır.)

  14 Sayılan yirmi yaşındaki ve daha yukarı yaştaki herkes bana armağan verecektir.

  15 Canlarınızın bedeli olarak bu armağanı verdiğinizde, zengin yarım şekelden fazla, yoksul yarım şekelden eksik vermeyecek.

  16 İsrailliler'den bedel olarak verilen paraları toplayacak, Buluşma Çadırı'nın hizmetinde

kullanacaksın. Bu paralar canlarınızın bedeli olarak ben, RAB'be İsrailliler'i hep anımsatacak."

Yıkanma Kazanı

(Çık. 38:8)

  17 RAB Musa'ya şöyle dedi:

  18 "Yıkanmak için tunç bir kazan yap. Ayaklığı da tunçtan olacak. Buluşma Çadırı ile sunağın arasına koyup içine su doldur.

  19 Harun'la oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkayacaklar.

  20-21 Buluşma Çadırı'na girmeden ya da RAB için yakılan sunuyu sunarak hizmet etmek üzere sunağa yaklaşmadan önce ölmemek için ellerini, ayaklarını yıkamalılar. Harun'la soyunun bütün kuşakları boyunca sürekli bir kural olacak bu."

Mesh Yağı

  22 RAB Musa'ya şöyle dedi:

  23 "Şu nadide baharatı al: Beş yüz şekel[iv] sıvı mür, yarısı kadar, yani iki yüz ellişer şekel[v] güzel kokulu tarçın ve tatlı kamış,

  24 tapınak şekeliyle beş yüz şekel hıyarşembe, bir hin[vi] de zeytinyağı.

  25 Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesh yağı yap. Ona kutsal mesh yağı denecek.

  26-28 Buluşma Çadırı'nı, Levha Sandığı'nı, masayla takımlarını, şamdanla takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını hep bu yağla meshet.

  29 Onları kutsal kıl ki, çok kutsal olsunlar. Onlara değen her şey kutsal sayılacaktır.

  30 "Bana kâhin olmaları için Harun'la oğullarını meshedip kutsal kıl.

  31 İsrailliler'e de ki: 'Kuşaklarınız boyunca bu kutsal mesh yağı yalnız benim için kullanılacak.

  32 İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal olacaktır.

  33 Onun benzerini yapan ya da kâhin olmayan birinin üzerine döken herkes halkının arasından atılacaktır.'"

Buhur

  34 Sonra RAB Musa'ya şöyle dedi: "Güzel kokulu baharat; kara günnük, onika[vii], kasnı ve saf günnük al. Hepsi aynı ölçüde olsun.

  35 Bir ıtriyatçı ustalığıyla bunlardan güzel kokulu bir buhur yap. Tuzlanmış, saf ve kutsal olacak.

  36 Birazını çok ince döv, Buluşma Çadırı'nda seninle buluşacağım yere, Levha Sandığı'nın önüne koy. Sizin için çok kutsal olacaktır.

  37 Aynı reçeteyle kendinize buhur yapmayacaksınız. Onu RAB için kutsal sayacaksınız.

  38 Kim koklamak için aynısını yaparsa halkının arasından atılacaktır."

 [i] 30:2. "Bir arşın": Yaklaşık 0. 5 m.

[ii] 30:2. "İki arşın": Yaklaşık 0. 9 m.

[iii] 30:13. "Bir şekel": Yaklaşık 12 gr.

[iv] 30:23,24. "Beş yüz şekel": Yaklaşık 6 kg.

[v] 30:23. "İki yüz elli şekel": Yaklaşık 3 kg.

[vi] 30:24. "Bir hin": Yaklaşık 4 lt.

[vii] 30:34. "Onika": Kızıldeniz'de bulunan bir tür midye kabuğundan yapılan güzel kokulu bir baharat olduğu sanılıyor.


Başlangıç