Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mısırdan Çıkış

Buluşma Çadırı'nın Düzenlenmesi ve Adanması

40RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "Konutu, yani Buluşma Çadırı'nı birinci

ayın ilk günü kur.

  3 Levha Sandığı'nı oraya getirip perdeyle gizle.

  4 Masayı içeri getir, gereken her şeyi üzerine diz. Şamdanı getirip kandillerini yak.

  5 Altın buhur sunağını Levha Sandığı'nın önüne koy, konutun giriş bölümüne perdesini tak.

  6 Yakmalık sunu sunağını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne koy.

  7 Kazanı çadırla sunak arasına koyup içine su doldur.

  8 Çadırın çevresini avluyla kapat, avlunun girişine perdesini as.

 9 "Sonra mesh yağıyla konutu ve içindeki bütün eşyaları meshederek kutsal kıl. Böylece konutla takımları kutsal olacak.

  10 Yakmalık sunu sunağıyla takımlarını meshet, sunağı kutsal kıl. Sunak çok kutsal olacak.

 11 Kazan ve kazan ayaklığını meshederek kutsal kıl.

  12 "Harun'la oğullarını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirip yıka.

  13 Harun'a kutsal giysileri giydir, bana kâhinlik etmesi için onu meshederek kutsal kıl.

  14 Oğullarını getirip gömlekleri giydir.

 15 Bana kâhinlik etmeleri için babaları gibi onları da meshet. Bu mesh onların kuşaklar boyu sürekli kâhin olmalarını sağlayacak."

  16 Musa her şeyi RAB'bin kendisine buyurduğu gibi yaptı.

  17 Böylece ikinci yılın birinci ayının birinci günü konut kuruldu.

  18 Musa konutu kurdu, tabanlarını koydu, çerçevelerini yerleştirdi, kollarını taktı, direklerini dikti.

  19 Çadırı tıpkı RAB'bin kendisine buyurduğu gibi konutun üzerine gerdi, çadır örtüsünü üzerine örttü.

  20 Antlaşma Levhaları'nı sandığa koydu, sandık sırıklarını taktı, Bağışlanma Kapağı'nı sandığın üzerine yerleştirdi.

  21 Tıpkı RAB'bin kendisine buyurduğu gibi sandığı konuta getirdi, bölme perdesini asarak onu gizledi.

 22 Masayı Buluşma Çadırı'na, konutun kuzeyine, perdenin dışına koydu.

  23 RAB'bin huzurunda, RAB'bin kendisine buyurduğu gibi üzerine ekmekleri dizdi.

  24 Şamdanı Buluşma Çadırı'na, masanın karşısına, konutun güneyine koydu.

 25 RAB'bin kendisine buyurduğu gibi, RAB'bin huzurunda kandilleri yaktı.

  26 Altın sunağı Buluşma Çadırı'na, perdenin önüne koydu.

  27 RAB'bin kendisine buyurduğu gibi üzerinde güzel kokulu buhur yaktı.

  28 Konutun giriş bölümünün perdesini taktı.

  29 RAB'bin kendisine buyurduğu gibi yakmalık sunu sunağını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne koydu, üzerinde yakmalık sunu ve tahıl sunusu sundu.

  30 Kazanı Buluşma Çadırı ile sunak arasına koydu, yıkanmak için içine su doldurdu.

  31 Musa, Harun ve Harun'un oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkadılar.

  32 Ne zaman Buluşma Çadırı'na girip sunağa yaklaşsalar RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi orada yıkandılar.

  33 Musa konutla sunağı avluyla çevirdi. Avlunun girişine perdeyi asarak işi tamamladı.


Buluşma Çadırı Üstündeki Bulut

(Say. 9:15-23)

  34 O zaman bulut Buluşma Çadırı'nı kapladı ve RAB'bin görkemi konutu doldurdu.

  35 Musa Buluşma Çadırı'na giremedi; çünkü bulut her yeri kaplamış, RAB'bin görkemi konutu doldurmuştu.

 36 İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi.

  37 Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi.

  38 Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün RAB'bin bulutu, gece de ateş İsrailoğulları'na yol gösterdi.

 


Başlangıç