Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mısırdan Çıkış

Şabat Kuralları

(Çık. 31:12-18)

35Musa bütün İsrail topluluğunu çağırarak, "RAB'bin yapmanızı buyurduğu işler şunlardır" dedi,

2 "Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün sizin için kutsal Şabat, RAB'be adanmış dinlenme günü olacaktır. O gün çalışan herkes öldürülecektir.

  3 Şabat Günü konutlarınızda ateş yakmayacaksınız."

Armağanlar

(Çık. 25:1-7; 39:32-41)

  4 Musa bütün İsrail topluluğuna seslenerek şöyle dedi: "RAB'bin buyruğu şudur:

  5-7 Aranızda armağanlar toplayıp RAB'be sunacaksınız. İstekli olan herkes RAB'be altın, gümüş, tunç; lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı armağan etsin.

  8 Kandil için zeytinyağı; mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat;

  9 başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşları getirsin.

  10 "Aranızdaki bütün becerikli kişiler gelip RAB'bin buyurduğu her şeyi yapsın.

  11 Konutu, çadırın iç ve dış örtüsünü, kopçalarını, çerçevelerini, kollarını, direklerini, tabanlarını;

  12 sandığı ve sırıklarını, Bağışlanma Kapağı'nı, bölme perdesini,

  13 masayla sırıklarını, bütün masa takımlarını, huzura konan ekmekleri;

  14 ışık için şamdanı ve takımlarını, kandilleri, kandiller için zeytinyağını;

  15 buhur sunağını ve sırıklarını, mesh yağını, güzel kokulu buhuru; konutun giriş bölümündeki perdeyi;

  16 yakmalık sunu sunağını ve tunç ızgarasını, sırıklarını, bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını;

  17 avlunun çevresindeki perdeleri, direkleri, direk tabanlarını, avlu kapısındaki perdeyi,

  18 konutun ve avlunun kazıklarıyla iplerini;

  19 Kutsal Yer'de hizmet etmek için dokunmuş giysileri - Kâhin Harun'un giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini - yapsınlar."

  20 İsrail topluluğu Musa'nın yanından ayrıldı.

  21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

  22 Kadın erkek herkes istekle geldi, RAB'be her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye getirdi. RAB'be armağan ettikleri bütün takılar altındı.

  23 Ayrıca kimde lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi varsa getirdi.

  24 Gümüş ve tunç armağanlar sunan herkes onları RAB'be adadı. Herhangi bir işte kullanılmak üzere kimde akasya ağacı varsa getirdi.

  25 Bütün becerikli kadınlar elleriyle eğirdikleri lacivert, mor, kırmızı ipliği, ince keteni getirdiler.

  26 İstekli, becerikli kadınlar da keçi kılı eğirdiler.

  27 Önderler efod ve göğüslük için oniks, kakma taşlar,

  28 kandil, mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat ve zeytinyağı getirdiler.

  29 Kadın, erkek bütün istekli İsrailliler RAB'bin Musa aracılığıyla yapmalarını buyurduğu işler için RAB'be gönülden verilen sunu sundular.


Besalel ve Oholiav Ustalar

(Çık. 31:2-6)

  30 Musa İsrailliler'e, "Bakın!" dedi, "RAB Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel'i seçti.

  31 Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu kendi ruhuyla doldurdu.

  32 Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin;

  33 taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın.

  34 RAB ona ve Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiav'a öğretme yeteneği de verdi.

  35 Onlara üstün beceri verdi. Öyle ki, ustalık isteyen her türlü işte, oymacılıkta, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten yapmada, dokuma ve nakış işlerinde, her sanat dalında yaratıcı olsunlar.

 


Başlangıç