Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mısırdan Çıkış

Antlaşma Sandığı'nın Yapımı

(Çık. 25:10-22)

37Besalel Antlaşma Sandığı'nı akasya ağacından yaptı. Boyu iki buçuk[i], eni ve yüksekliği birer buçuk arşındı[ii].

 2 İçini de dışını de saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.

  3 İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olmak üzere sandığın dört köşesindeki ayaklara takmak için birer altın halka döktü.

  4 Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapladı.

  5 Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçirdi.

  6 Bağışlanma Kapağı'nı saf altından yaptı. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşındı.

  7 Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yaptı.

  8 Keruvlar'dan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara koyarak kapağı tek parça halinde yaptı.

  9 Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtüyor, yüzleri birbirine dönük kapağa bakıyorlardı.

Üzerinde Ekmek Sunulan Masa'nın Yapımı

(Çık. 25:23-30)

 10 Besalel akasya ağacından bir masa yaptı. Boyu iki[iii], eni bir[iv], yüksekliği bir buçuk arşındı[v].

  11 Masayı saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.

  12 Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevirdi.

  13 Masa için dört altın halka dökerek dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştirdi.

  14 Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakındı.

  15 Sırıkları akasya ağacından yaptı, altınla kapladı.

  16 Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunular için testiler, taslar yaptı.

Şamdanın Yapımı

(Çık. 25:31-40)

  17 Saf altından bir şamdan yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi.

 18 Üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolluydu.

  19 Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi vardı. Altı kol da aynıydı.

 20 Şamdanın gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunuyordu.

  21 Şamdandan yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk vardı. Toplam altı koldu.

  22 Tomurcukları, kolları tek parça olan şamdan saf dövme altındı.

  23 Şamdan için saf altından yedi kandil, fitil maşaları, tablalar yaptı.

  24 Bütün takımları içinde olmak üzere şamdana bir talant[vi] saf altın harcandı.

Buhur Sunağının Yapımı

(Çık. 30:1-5)

 25 Akasya ağacından bir buhur sunağı yaptı. Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşın[vii], yüksekliği iki arşındı[viii]. Boynuzları kendindendi.

  26 Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.

  27 İki yandaki pervazın altına iki altın halka yaptı. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarıyordu.

  28 Sırıkları akasya ağacından yaparak altınla kapladı.

 29 Itriyatçı ustalığıyla kutsal mesh yağı ve güzel kokulu saf buhur yaptı.

 [i] 37:1,6. "İki buçuk arşın": Yaklaşık 1. 1 m.

[ii] 37:1,6. "Bir buçuk arşın": Yaklaşık 0. 7 m.

[iii] 37:10. "İki arşın": Yaklaşık 0. 9 m.

[iv] 37:10. "Bir arşın": Yaklaşık 0. 5 m.

[v] 37:10. "Bir buçuk arşın": Yaklaşık 0. 7 m.

[vi] 37:24. "Bir talant": Yaklaşık 34 kg.

[vii] 37:25. "Bir arşın": Yaklaşık 0. 5 m.

[viii] 37:25. "İki arşın": Yaklaşık 0. 9 m.


Başlangıç