Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Eyüp

Sofar

11 Naamalı Sofar şöyle yanıt verdi:

2 "Bunca söz yanıtsız mı kalsın?

Çok konuşan haklı mı sayılsın?

  3 Saçmalıkların karşısında sussun mu insanlar?

Sen alay edince kimse seni utandırmasın mı?

  4 Tanrı'ya, 'İnancım arıdır' diyorsun,

'Senin gözünde temizim.'

  5 Ama keşke Tanrı konuşsa,

Sana karşı ağzını açsa da,

  6 Bilgeliğin sırlarını bildirse!

Çünkü bilgelik çok yönlüdür.

Bil ki, Tanrı günahlarından bazılarını unuttu bile.

  7 "Tanrı'nın derin sırlarını anlayabilir misin?

Her Şeye Gücü Yeten'in sınırlarına ulaşabilir misin?

  8 Onlar gökler kadar yüksektir, ne yapabilirsin?

Ölüler diyarından derindir, nasıl anlayabilirsin?

  9 Ölçüleri yeryüzünden uzun,

Denizden geniştir.

  10 "Gelip seni hapsetse, mahkemeye çağırsa,

Kim O'na engel olabilir?

  11 Çünkü O yalancıları tanır,

Kötülüğü görür de dikkate almaz mı?

  12 Ne zaman yaban eşeği insan doğurursa,

Aptal da o zaman sağduyulu olur.

  13 "O'na yüreğini adar,

Ellerini açarsan,

  14 İşlediğin günahı kendinden uzaklaştırır,

Çadırında haksızlığa yer vermezsen,

  15 Utanmadan başını kaldırır,

Sağlam ve korkusuz olabilirsin.

  16 Sıkıntılarını unutur,

Akıp gitmiş sular gibi anarsın onları.

  17 Yaşamın öğlen güneşinden daha parlak olur,

Karanlık sabaha döner.

  18 Güven duyarsın, çünkü umudun olur,

Çevrene bakıp güvenlik içinde yatarsın.

  19 Uzanırsın, korkutan olmaz,

Birçokları senden lütuf diler.

  20 Ama kötülerin gözlerinin feri sönecek,

Kaçacak yer bulamayacaklar,

Tek umutları son soluklarını vermek olacak."

 


Başlangıç