Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Eyüp

Bildat

18 Şuahlı Bildat şöyle yanıt verdi:

2 "Ne zaman bitecek bu sözler?

Biraz anlayışlı olun da konuşalım.

  3 Niçin hayvan yerine konuyoruz,

Gözünüzde aptal sayılıyoruz?

  4 Sen kendini öfkenle paralıyorsun,

Senin uğruna dünyadan vaz mı geçilecek?

Kayalar yerini mi değiştirecek?

  5 "Evet, kötünün ışığı sönecek,

Ateşinin alevi parlamayacak.

  6 Çadırındaki ışık karanlığa dönecek,

Yanındaki kandil sönecek.

  7 Adımlarının gücü zayıflayacak,

Kurduğu düzene kendi düşecek.

  8 Ayakları onu ağa götürecek,

Kendi ayağıyla tuzağa basacak.

  9 Topuğu kapana girecek,

Tuzak onu kapacak.

  10 Toprağa gizlenmiş bir ilmek,

Yoluna koyulmuş bir kapan bekliyor onu.

  11 Dehşet saracak onu her yandan,

Her adımında onu kovalayacak.

  12 Gücünü kıtlık kemirecek,

Tökezleyince, felaket yanında bitiverecek.

  13 Derisini hastalık yiyecek,

Kollarıyla bacaklarını ölüm yutacak.

  14 Güvenli çadırından atılacak,

Dehşet kralının önüne sürüklenecek.

  15 Çadırında ateş oturacak[i],

Yurdunun üzerine kükürt saçılacak.

  16 Kökleri dipten kuruyacak,

Dalları üstten solacak.

  17 Ülkede anısı yok olacak,

Adı dünyadan silinecek.

  18 Işıktan karanlığa sürülecek,

Dünyadan kovulacak.

  19 Ne çocuğu ne torunu kalacak halkı arasında,

Yaşadığı yerde kimsesi kalmayacak.

  20 Batıdakiler onun yıkımına şaşacak,

Doğudakiler dehşet içinde bakacak.

  21 Evet, kötülerin yaşamı işte böyle son bulur,

Tanrı'yı tanımayanların varacağı yer budur."

 [i] 18:15. "Ateş oturacak" ya da "Hiç bir şey kalmayacak.


Başlangıç