Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Eyüp

Eyüp

23 Eyüp şöyle yanıt verdi:

2 "Bugün de acı acı yakınacağım,

İniltime karşın Tanrı'nın üzerimdeki eli ağırdır.

  3 Keşke O'nu nerede bulacağımı bilseydim,

Tahtına varabilseydim!

  4 Davamı önünde dile getirir,

Kanıtlarımı ard arda sıralardım.

  5 Bana vereceği yanıtı öğrenir,

Ne diyeceğini anlardım.

  6 Eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı?

Hayır, yalnızca dinlerdi beni.

  7 Haklı kişi davasını oraya, O'nun önüne getirebilirdi,

Ben de yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum.

  8 "Doğuya gitsem orada değil,

Batıya gitsem O'nu bulamıyorum.

  9 Kuzeyde iş görse O'nu seçemiyorum,

Güneye dönse O'nu göremiyorum.

  10 Ama O tuttuğum yolu biliyor,

Beni sınadığında altın gibi çıkacağım.

  11 Adımlarını yakından izledim,

Sapmadan yolunu tuttum.

  12 Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım,

Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.

  13 "O tek başınadır, kim O'nu caydırabilir?

Canı ne isterse onu yapar.

  14 Benimle ilgili kararını yerine getirir,

Daha nice tasarısı vardır.

  15 Bu yüzden dehşete düşerim huzurunda,

Düşündükçe korkarım O'ndan.

  16 Tanrı cesaretimi kırdı,

Her Şeye Gücü Yeten beni yıldırdı.

  17 Karanlık beni susturamadı,

Yüzümü örten koyu karanlık.

 


Başlangıç