Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Eyüp

Bilgisizce konuştukça konuşuyor."

36 Elihu konuşmasına şöyle devam etti:

2 "Biraz bekle, sana açıklayayım,

Çünkü Tanrı için söylenecek daha çok söz var.

  3 Bilgimi geniş kaynaklardan toplayacağım,

Yaratıcıma hak vereceğim.

  4 Kuşkusuz, söylediğim hiçbir şey yalan değil,

Karşında bilgide yetkin biri var.

  5 "Tanrı güçlüdür, ama kimseyi hor görmez,

Güçlü ve amacında kararlı.

  6 Kötüleri yaşatmaz,

Mazlumun hakkını verir.

  7 Gözlerini doğru kişiden ayırmaz,

Onu krallarla birlikte tahta oturtur,

Sonsuza dek yükseltir.

  8 Ama insanlar zincire vurulur,

Baskı altında tutulurlarsa,

  9 Onlara yaptıklarını,

Gurura kapılıp isyan ettiklerini bildirir.

  10 Öğüdünü dinletir,

Kötülükten dönmelerini buyurur.

  11 Eğer dinler ve O'na kulluk ederlerse,

Kalan günlerini bolluk,

Yıllarını rahatlık içinde geçirirler.

  12 Ama dinlemezlerse ölür,

Ders almadan yok olurlar.

  13 "Tanrısızlar öfkelerini içlerinde gizler,

Kendilerini bağladığında Tanrı'dan yardım istemezler.

  14 Genç yaşta ölüp giderler,

Yaşamları putatapan tapınaklarında fuhşu iş edinmiş erkekler arasında biter.

  15 Ama Tanrı acı çekenleri acı çektikleri için kurtarır,

Düşkünlere kendini dinletir.

  16 "Evet, seni sıkıntıdan çeker çıkarırdı;

Darlığın olmadığı geniş bir yere,

Zengin yiyeceklerle bezenmiş bir sofraya.

  17 Oysa şimdi kötülerin hak ettiği cezayı çekiyorsun,

Yargı ve adalet yakalamış seni.

  18 Dikkat et, para seni baştan çıkarmasın,

Büyük bir rüşvet seni saptırmasın.

  19 Zenginliğin ya da bütün gücün yeter mi

Sıkıntı çekmeni önlemeye?

  20 Halkların yeryüzünden

Yok edildiği geceyi özleme.

  21 Dikkat et, kötülüğe dönme,

Çünkü sen onu düşkünlüğe yeğledin.

  22 "İşte Tanrı gücüyle yükselir,

O'nun gibi öğretmen var mı?

  23 Kim O'na ne yapması gerektiğini söyleyebilir?

Kim O'na, 'Haksızlık ettin' diyebilir?

  24 O'nun işlerini yüceltmelisin, anımsa bunu,

İnsanların ezgilerle övdüğü işlerini.

  25 Bütün insanlar bunları görmüştür,

Herkes onları uzaktan izler.

  26 Evet, Tanrı öyle büyüktür ki, O'nu anlayamayız,

Varlığının süresi hesaplanamaz.

  27 "Su damlalarını yukarı çeker,

Buharından yağmur damlatır.

  28 Bulutlar nemini döker,

İnsanların üzerine bol yağmur yağdırır.

  29 Bulutları nasıl yaydığını,

Göksel konutundan nasıl gürlediğini kim anlayabilir?

  30 Şimşekleri çevresine nasıl yaydığına,

Denizin dibine dek nasıl ulaştırdığına bakın.

  31 Tanrı halkları böyle yönetir,

Bol yiyecek sağlar.

  32 Şimşeği elleriyle tutar,

Hedefine vurmasını buyurur.

  33 O'nun gürleyişi fırtınayı haber verir,

Sığırlar bile fırtına kopacağını bildirir.


Başlangıç