Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Eyüp

35 Elihu konuşmasına şöyle devam etti:

2 "'Tanrı'nın önünde haklıyım' diyorsun.

Doğru buluyor musun bunu?

  3 Ama hâlâ, 'Günah işlemezsem

Yararım ne, kazancım ne?' diye soruyorsun.

  4 "Ben yanıtlayayım seni

Ve arkadaşlarını.

  5 Göklere bak da gör,

Üzerinde yükselen bulutlara göz gezdir.

  6 Günah işlersen, Tanrı'ya ne zararı olur?

İsyanların çoksa ne olur O'na?

  7 Doğruysan, O'na verdiğin nedir,

Ya da ne alır O senin elinden?

  8 Kötülüğün ancak senin gibi birine zarar verir,

Doğruluğun ise yalnız insanoğlu içindir.

  9 "İnsanlar ağır baskı altında feryat ediyor,

Güçlülere karşı yardım istiyor.

  10 Ama kimse, 'Nerede yaratıcım Tanrı?' demiyor;

O Tanrı ki, gece bize ezgiler verir,

  11 Yeryüzündeki hayvanlardan çok bize öğretir

Ve bizi gökteki kuşlardan daha bilge kılar.

  12 Kötülerin gururu yüzünden insanlar feryat ediyor,

Ama yanıt veren yok.

  13 Gerçek şu ki, Tanrı boş feryadı dinlemez,

Her Şeye Gücü Yeten bunu önemsemez.

  14 O'nu görmediğini söylediğin zaman bile

Davan O'nun önündedir, bekle;

  15 Madem bu öfkeyle şimdi cezalandırmadı,

İsyana da pek aldırmaz diyorsun.

  16 Bu yüzden Eyüp ağzını boş yere açıyor,

Bilgisizce konuştukça konuşuyor."

 


Başlangıç