Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Eyüp

29 Eyüp yine anlatmaya başladı:

2 "Keşke geçen aylar geri gelseydi,

Tanrı'nın beni kolladığı,

  3 Kandilinin başımın üstünde parladığı,

Işığıyla karanlıkta yürüdüğüm günler,

  4 Keşke olgunluk günlerim geri gelseydi,

Tanrı'nın çadırımı dostça koruduğu,

  5 Her Şeye Gücü Yeten'in henüz benimle olduğu,

Çocuklarımın çevremde bulunduğu,

  6 Yollarımın sütle yıkandığı,

Yanımdaki kayanın zeytinyağı akıttığı günler!

  7 "Kent kapısına gidip

Kürsümü meydana koyduğumda,

  8 Gençler beni görüp gizlenir,

Yaşlılar kalkıp ayakta dururlardı;

  9 Önderler konuşmaktan çekinir,

Elleriyle ağızlarını kaparlardı;

  10 Soyluların sesi kesilir,

Dilleri damaklarına yapışırdı.

  11 Beni duyan kutlar,

Beni gören överdi;

  12 Çünkü yardım isteyen yoksulu,

Desteği olmayan öksüzü kurtarırdım.

  13 Ölmekte olanın hayır duasını alır,

Dul kadının yüreğini sevinçten coştururdum.

  14 Doğruluğu giysi gibi giyindim,

Adalet kaftanım ve sarığımdı sanki.

  15 Körlere göz,

Topallara ayaktım.

  16 Yoksullara babalık eder,

Garibin davasını üstlenirdim.

  17 Haksızın çenesini kırar,

Avını dişlerinin arasından kapardım.

  18 "'Son soluğumu yuvamda vereceğim' diye düşünüyordum,

'Günlerim kum taneleri kadar çok.

  19 Köküm sulara erişecek,

Çiy geceyi dallarımda geçirecek.

  20 Aldığım övgüler tazelenecek,

Elimdeki yay yenilenecek.'

  21 "İnsanlar beni saygıyla dinler,

Öğüdümü sessizce beklerlerdi.

  22 Ben konuştuktan sonra onlar konuşmazdı,

Sözlerim üzerlerine damlardı.

  23 Yağmuru beklercesine beni bekler,

Son yağmurları içercesine sözlerimi içerlerdi.

  24 Kendilerine gülümsediğimde gözlerine inanmazlardı,

Güler yüzlülüğüm onlara cesaret verirdi.

  25 Onların yolunu ben seçer, başlarında dururdum,

Askerlerinin ortasında kral gibi otururdum,

Yaslıları avutan biri gibiydim.

 


Başlangıç