Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Eyüp

Bildat

25 Şuahlı Bildat şöyle yanıt verdi:

2 "Egemenlik ve heybet Tanrı'ya özgüdür,

Yüce göklerde düzen kuran O'dur.

  3 Orduları sayılabilir mi?

Işığı kimin üzerine doğmaz?

  4 İnsan Tanrı'nın önünde nasıl doğru olabilir?

Kadından doğan biri nasıl temiz olabilir?

  5 O'nun gözünde ay parlak,

Yıldızlar temiz değilse,

  6 Nerede kaldı bir kurtçuk olan insan,

Bir böcek olan insanoğlu!"

 


Başlangıç