Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Yudit

Yahudiler Asurlular'ın Ordugâhına Saldırıyor

14 Yudit onlara şöyle dedi: "Be­ni dinleyin, kardeşlerim. Ho­lofernes'in başını alın ve onu kale burcundaki mazgallı siperlere asın.

2Sabahleyin güneş doğunca her erkek silahına sarılsın ve sağlam olan her er­kek kenti terk etsin. Asurlular'ın ileri karakoluna karşı, vadiden aşağıya ilerleyecekmiş gibi yapın, bu güçlerin ba­şına bir de önder atayın. Ancak böyle davranmamalısınız.

3Asurlular, dona­tımlarını toplayıp ordugâhlarına gidecek ve komutanlarını uyandıracak. Komutanlar ise Holofernes'in çadırı­na koşacak, ama onu bulamayacak. O zaman ürküntüye kapılacaklar ve siz ilerlerken kaçacaklar.

4Sizin ve İsrail sınırları içinde yaşayanların yapacağı şey, onları kovalamaktan ve geri çeki­lenleri öldürmekten ibarettir.

5Ancak bütün bunları yapmadan, Amonlu Akyor'u buraya getirin. İsrail ulusunu o denli değersiz bulan Holofernes'i gör­sün ve kesik başını tanısın. Holofernes bize Akyor'u, ölmesi kaçınılmaz bir insan gibi göndermişti."

6Akyor'u Uzziya'nın evinden alıp oraya getirdiler. Akyor oraya gelip bi­rinin elinde Holofernes'in kesik başını görünce baygınlık geçirip yüzüstü ye­re düştü.

7Onu ayağa kaldırdılar. Ak­yor Yudit'in ayaklarına kapandı ve şöy­le bağırdı:

"Yahuda'nın tüm çadırlarında yaşayanlar Ve tüm uluslar seni kutsasın! Adını duyunca, İnsanlar ürküntü duyacak. Bu son günlerde yaptıklarını ayrıntılarıyla anlat."

8Yudit Betulya'dan ayrı kaldığı günlerde yaptıklarının hep­sini çevresinde oturan kişilere tek tek anlattı.

9Sözlerini bitirince, orada bu­lunanlar kıvanç duyup alkış tuttu ve sesler kente yansıdı.

10Akyor, İsraillilerin Tanrısı'nın yaptığı olağanüstü işleri görünce O'na içtenlikle inandı ve sünnet olmayı yeğ tutarak sonsuza dek İsrail ulusuna katıldı.

11Güneş doğmadan Holofernes'in kesik başını kale duvarına astılar. Tüm erkekler silaha sarıldı. Ufak topluluk­lar oluşturarak dağın yokuşlarında ilerlediler.

12Bunu gören Asurlular duru­mu önderlerine bildirdiler. Onlar da generallerle, binlerce kişiye komuta eden yüzbaşılarla ve subaylarla görüştüler.

13Hemen Holofernes'in çadırına gittiler. Holofernes'in işlerini görme­ye yetkili Bagoas'a şöyle dediler: "Efendini uyandır, bu aşağılık yaratık­lar bize saldırmak saygısızlığında bu­lundular. Hepsini yok edeceğiz!"

14Bagoas içeri girdi. Holofernes'in Yudit'le uyuduğunu sanarak, çadırı ikiye bölen perdenin önünde el çırptı.

15 Ses çıkmayınca Bagoas perdeyi açıp yatak odasına girdi. Holofernes'in yer­de yatan başsız cesediyle karşılaştı.

16Bagoas büyük bir çığlık attı, ağladı, hıçkırdı, yüksek sesle haykırdı ve giy­silerini parçaladı.

17Sonra Yudit'in kal­mış olduğu çadıra gitti. Onu bulama­dı. Bunun üzerine Bagoas komutanla­ra doğru koşarak şöyle bağırdı:

18"Bu aşağılık yaratıklar bizi aldattı! Bir İbrani kadın Nebukadnessar'ın ailesi­ne utanç getirdi. Holofernes'in ölüsü başı kesilmiş bir halde yerde yatıyor!"

19Asur ordusunun önderleri bu sözleri duyunca ürküntü ile günlük asker ce­ketlerini parçaladılar. Öfkeli bağırmalarıyla haykırışları bütün ordugâhta yankılandı.

 


Başlangıç