Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Esdras

Kralı Koruyan Üç Muhafız

3 Kral Darius, yönetimi altındaki herkese, evinde doğmuş olanlara, Medler'le Persler'in ileri gelenlerine,

2valilere, generallere ve ayrıca Hin­distan'dan Habeşistan'a kadar yöneti­mi altındaki yüz yirmi yedi ilin bölge valilerine büyük bir şölen verdi.

3On­lar yiyip içtiler, doydukları zaman ay­rıldılar. Kral Darius yatak odasına git­ti. Uykuya dalar dalmaz birden uyandı.

4Daha sonra kralı koruyan üç genç muhafızdan biri diğerlerine şöyle söy­ledi:

5"Haydi, her birimiz dünyada en güçlü olan şeyi belirleyelim. Kral Darius kendisine en akıllıca görünen yanıtı verene pahalı armağanlar ve za­ferin en büyük onurunu verecektir.

6O erguvani kaftanlar giyecek, altın ku­palardan içecek, altın yatakta yatacak, altın gemli bir arabaya ve ketenden dokunmuş sarığa sahip olacak, boynunda bir gerdanlığı olacaktır.

7Bil­gisinden dolayı Darius'un yanında otu­racak, Darius'un erkek akrabası çağrı­lacak."

8Sonra her biri düşüncesini yazıp mühürledi. Onları Kral Darius'un yas­tığının altına koydular.

9"Kral uyan­dığında yazılanlar ona verilecek" de­diler, "Kralla üç Pers soylusu verilen seçeneklerin en akıllıcasını seçecek. Kazanan ödüllendirilecek."
10Birinci­si, "Şarap en güçlüdür" demişti.

11İkin­cisi, "Kral en güçlüdür" demişti.

12Üçüncüsü, "Kadınlar en güçlü olan­lardır, ama gerçek her şeye galiptir" demişti.

13Kral uyandığında onlar yazdık­larını alıp ona verdiler, o da okudu.

14Sonra Medler'le Persler'in ileri ge­lenlerine, valilere, generallere, bölge valilerine, yüksek rütbeli memurlara resmi bir davet çağrısı yaptı.

15Divan meclisindeki yerini aldı. Yazı onların huzurunda okundu.

16Kral, "Çağırın genç adamları, düşüncelerini açıkla­yıp sunsunlar" dedi. Böylece onlar da resmi çağrı üzerine geldiler.

17Orada­kiler gençlere, "Yazdıklarınızı bize açıklayın" dediler.

Şarapla İlgili Konuşma

18Böylece şarabın en güçlü oldu­ğunu düşünen adam söze başladı ve şöyle dedi: "Efendiler, şarap nasıl en güçlüdür? Tüm içenlerin akıllarını ayartır, baştan çıkarır.

19O kralın, ye­timin, köleyle özgürün, fakirle zengi­nin aklını eşit kılar.

20O, her düşünce­yi sevinçle neşeye dönüştürür, bütün keder ve suçu unutturur.

21Bütün yü­rekleri zengin hissettirir, kralların, valilerin gücünü unutturur, herkesi mil­yonlarca para üzerine konuşturur.

22İn­sanlar içince, arkadaşlarıyla, kardeşle­riyle dostluklarını unutur, çok geçme­den kılıçlarını çekerler.

23Ayıldıklarında da ne yaptıklarını anımsamaz­lar.

24Efendiler, insanları bu tür şey­ler yapmaya zorladığı için, şarap en güçlü olan değil midir?" Bunu söyle­dikten sonra konuşmasını bitirdi.


Başlangıç