Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Esdras

Tapınağın Adanması

7 Bundan sonra Kili-Suriye ve Fe­nike bölge valisi Tattenay, Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları Kral Darius'un buyruklarını özenle yerine getirip bu kutsal işe

2gözlemcilik yap­tılar. İleri gelen Yahudiler'i ve tapına­ğın baş memurlarını destekleyip yar­dım ettiler.

3Peygamber Hagay'la Zekeriya'nın yaptıkları peygamberlik sa­yesinde kutsal iş ilerledi.

4İsrail'in Tan­rısı Rab'bin buyruğuyla işi bitirdiler. Böylece Pers kralları Koreş, Darius ve Artahşasta'nın izinleriyle

5tapınak Kral Darius'un krallığının altıncı yılı, Adar ayının yirmi üçüncü günü tamam­landı.

6İsrail halkı -kâhinler, Levililer, sürgünden dönenlerin tümü- Mu­sa'nın kitabında yazılanlar uyarınca uygun olanı yaptılar.

7Rab'bin Tapınağı'nın adanması için yüz boğa, iki yüz koç, dört yüz koyun,

8İsrail oy­maklarının sayısına göre bütün İsrail­liler için de günah sunusu olarak on iki teke sundular.

9Kâhinler, Levililer, soylarına göre, Musa'nın kitabın­daki kural uyarınca, İsrail'in Tanrısı Rab'be hizmet etmek için kâhinlik giysileri içinde sıraya girip dizildiler. Her bir kapıda da nöbetçiler yer aldı.

10Kâhinlerle Levililer birlikte arın­dıktan sonra, sürgünden dönen İsrail halkı ilk ayın on dördüncü günü Fısıh'ı kutladı.

11Sürgünden dönenlerin hepsi arınmamıştı, sadece Levililer'in hepsi tamamen arınıp temizlenmişlerdi.

12Onlar, Fısıh kurbanını sürgün­den dönen bütün kardeşleri, kâhinler ve kendileri için kestiler.

13Sürgün­den dönen İsrail halkı kurban etinden yedi. Ülkenin arınmamış murdar ulus­larından kendilerini ayıranların hepsi Rab'bi andılar.

14Yedi gün Rab'bin önünde neşeyle Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutladılar. Çünkü Tanrı, Asur Kralı'nın onlarla ilgili düşüncelerini değiştirmiş, İsrail'in Tanrısı Rab'be hizmet etmeleri için ellerini güçlen­dirmişti.


Başlangıç