Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

2"Kardeşlerinizi 'Halkım', kızkardeşlerinizi 'Merhamete ermişler' diye çağırın."

Sadakatsiz İsrail

  2 "Azarlayın ananızı, azarlayın,

Çünkü o benim karım değil artık,

Ben de onun kocası değilim.

Yüzünden akan fahişeliği,

Koynundan zinaları atsın.

  3 Yoksa onu çırılçıplak soyacak,

Anadan doğma edeceğim,

Çöle, çorak toprağa çevirecek,

Susuzluktan öldüreceğim.

  4 Acımayacağım çocuklarına,

Çünkü onlar zina çocuklarıdır.

  5 Anaları zina etti,

Onlara gebe kaldı, rezillik etti.

'Oynaşlarımın ardından gideceğim' dedi,

'Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor.'

  6 İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim,

Yolunu bulamasın diye

Önüne duvar öreceğim.

  7 Oynaşlarının ardına düşecek,

Ama onlara erişemeyecek,

Onları arayacak,

Ama bulamayacak.

O zaman, 'İlk kocama döneyim' diyecek,

'Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!'

  8 Ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin,

Baal için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın

Ben olduğumu bilmedi.

  9 Bu yüzden zamanında tahılımı,

Mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım;

Çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım.

  10 Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım,

Kimse elimden kurtaramayacak onu.

  11 Bütün sevincine, bayramlarına,

Yeni Ay törenlerine, Şabat günlerine,

Dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim.

  12 Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını,

Hani, 'Bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir' dediği;

Çalılığa çevireceğim onları,

Yem olacaklar yabanıl hayvanlara.

  13 Cezalandıracağım onu,

Baallar'a buhur yaktığı günler için;

Halkalarla, takılarla süslenmiş,

Oynaşlarının ardınca gitmiş,

Beni unutmuştu"

Diyor RAB.

  14 "İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek,

Onunla dostça konuşacağım.

  15 Kendisine orada bağlar vereceğim,

Akor[i] Vadisi'ni ona umut kapısı yapacağım.

Gençlik günlerinde olduğu gibi,

Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi,

Ezgiler söyleyecek.

  16 Ve o gün gelecek" diyor RAB,

"Bana, 'kocam' diyeceksin;

Artık, 'efendim[ii]' demeyeceksin.

  17 Ağzından Baallar'ın adını sileceğim,

Adları bir daha anılmayacak.

  18 Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla,

Toprakta yaşayan canlılarla,

Halkım için o gün antlaşma yapacağım;

Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım,

Güvenlik içinde yatıracağım onları.

  19 Seni sonsuza dek kendime eş alacağım,

Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde

Seninle evleneceğim.

  20 Sadakatle seninle evleneceğim,

RAB'bi tanıyacaksın.

  21 "Ve o gün yanıt vereceğim" diyor RAB,

"Göklere yanıt vereceğim;

Onlar da yere yanıt verecek;

  22 Yerse, tahıla, yeni şaraba,

Zeytinyağına yanıt verecek,

Onlar da Yizreel'e yanıt verecekler.

  23 Onu ülkede kendim için ekeceğim,

'Merhamete ermeyecek' dediğime acıyacağım,

'Halkım değil' dediğime, 'Halkımsın' diyeceğim;

Onlar da bana, 'Tanrım' diyecekler."

 [i] 2:15. "Akor": "Sıkıntı" anlamına gelir

[ii] 2:16. "Efendim": İbranice "Baalım".  Burada bir söz sanatı var. Baal hem bir ilahın adı hem de 'koca', 'efendi' anlamlarına gelir


Başlangıç