Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

Tanrı'nın İsrail'e Sevgisi

11"Çocukluğunda sevdim İsrail'i,

Oğlumu Mısır'dan çağırdım.

  2 Peygamberler İsrail'i çağırdıkça,

İsrail uzaklaştı onlardan.

Kurban kestiler Baallar'a,

Buhur yaktılar oyma putlara.

  3 Efrayim'e yürümeyi ben öğrettim,

Kollarıma aldım onları.

Ama kendilerine şifa verenin ben olduğumu anlamadılar.

  4 Onları insancıl iplerle,

Sevgi bağlarıyla kendime çektim;

Boyunduruklarını kaldıran biri oldum,

Eğilip yiyeceklerini verdim.

  5 "Mısır'a dönmeyecekler,

Asur kral olacak başlarına,

Çünkü bana dönmek istemediler.

  6 Fırıl fırıl kılıç dönecek kentlerinde,

Kapı sürgülerini yok edecek,

Tüketecek onları düzenleri yüzünden.

  7 Halkım benden uzaklaşmaya kararlı.

Beni, Yüce Olan'ı çağırsalar bile,

Asla yüceltmeyeceğim onları.

  8 "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim?

Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail?

Adma'ya yaptığımı nasıl sana yaparım?

Seni nasıl Sevoyim'e çeviririm?

Yüreğim değişti içimde,

Alevlendi acıma duygularım.

  9 Kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım,

Efrayim'i yeniden yok etmeyeceğim.

Çünkü ben insan değil, Tanrı'yım,

Kutsal Olan'ım aranızda,

Artık öfkeyle üzerinize varmayacağım.

  10 Aslan gibi kükreyen

RAB'bin ardınca yürüyecekler;

O kükreyince titreyerek gelecek çocukları batıdan.

  11 Mısır'dan kuşlar gibi,

Asur'dan güvercinler gibi

Titreyerek gelecekler.

Evlerine oturtacağım onları"

Diyor RAB.

İsrail'in Günahı

  12 "Efrayim yalanla,

İsrail halkı hileyle çevremi sardı.

Yahuda'ysa hâlâ dizginsiz,

Tanrı'ya, Kutsal ve Sadık Olan'a karşı.

 


Başlangıç