Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

Hoşea'nın İsrail'e Yalvarışı

14 Tanrın RAB'be dön, ey İsrail,

Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.

  2 Dualarla gidin, RAB'be dönün,

O'na, "Bağışla bütün suçlarımızı" deyin,

"Lütfet, kabul et bizi,

Öyle ki, dudaklarımızın kurbanını[1] sunalım.

  3 Asur kurtaramaz bizi,

Savaş atlarına binmeyeceğiz.

Artık ellerimizle yaptığımıza

'Tanrımız' demeyeceğiz,

Çünkü öksüz sende merhamet bulur."

RAB İsrail'e Umut Veriyor

  4 "Onların dönekliğini düzelteceğim,

Gönülden seveceğim onları,

Çünkü onlara karşı öfkem dindi.

  5 Çiy gibi olacağım İsrail'e;

Zambak gibi çiçek açacak,

Lübnan sediri gibi kök salacaklar.

  6 Dallanıp budaklanacaklar,

Görkemleri zeytin ağacını,

Kokuları Lübnan sedirini andıracak.

  7 Yine insanlar oturacak gölgesinde;

Buğday gibi gelişecek,

Asma gibi serpilecekler;

Lübnan şarabı kadar ün kazanacaklar.

  8 Ey Efrayim, artık ne işim var putlarla?

Yanıt verecek, seninle ilgileneceğim.

Yeşil selvi gibiyim ben,

Senin verimliliğin benden kaynaklanıyor."

  9 Aklı olan kavrasın bunları,

Anlayan anlasın.

Çünkü RAB'bin yolları adildir;

Bu yollarda yürür doğrular,

Ama başkaldıranlar bu yollarda sendeler.[1] 14:2. "Kurban": Özgün metin "Boğa"


Başlangıç