Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

RAB İsrail'e Öfkeleniyor

13 Efrayim konuştukça titreme sarardı ortalığı,

Yücelmişti İsrail'de.

Ama Baal'a taparak suç işleyince öldü.

  2 Şimdi günah üstüne günah işliyorlar,

Gümüşlerinden dökme putlar,

Akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar,

Hepsi de usta işi.

Bu insanlar hakkında,

"İnsan kurban edenler

Buzağıları öpüyor!" diye konuşuluyor.

  3 Bu yüzden sabah sisine,

Erken uçup giden çiye,

Harman yerinden savrulan saman çöpüne,

Bacadan tüten dumana dönecekler.

  4 "Ama seni Mısır'dan çıkaran

Tanrın RAB benim,

Benden başka tanrı tanımayacaksın,

Çünkü başka kurtarıcı yoktur.

  5 Ben sana çölde,

Kurak topraklarda göz kulak oldum.

  6 Otlaklara sahip olunca doydular,

Doyunca gurura kapıldılar;

Bu yüzden unuttular beni.

  7 Ben de onlara karşı bir aslan gibi olacağım,

Bir pars gibi yol kenarında pusuya yatacağım.

  8 Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi

Karşılarına çıkacak,

Yüreklerinin zarını yırtacağım,

Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip bitireceğim,

Yabanıl bir hayvan parçalayacak onları.

  9 "Ey İsrail, bana, yardımcına karşı çıkman

Yıkıma uğratıyor seni.

  10 Nerede seni bütün kentlerinde

Kurtaracak kralın?

Yöneticilerin nerede?

Hani, onlar için:

"Bana bir kral ve önderler ver!" demiştin.

  11 Öfkelendiğimde bir kral verdim sana,

Gazaba gelince alıp götürdüm onu.

  12 Efrayim'in suçu birikmiş,

Günahı kayda geçmiş.

  13 Doğum sancıları çeken kadının akılsız oğludur o,

Çünkü zamanı geldiğinde,

Açık rahimden çıkmıyor.

  14 "Onları fidyeyle kurtaracağım

Ölüler diyarının elinden,

Ölümden fidyeyle kurtaracağım.

Felaketin nerede, ey ölüm?

Yıkıcılığın nerede, ey ölüler diyarı?

Hiç pişmanlık duymayacağım.

  15 Kardeşleri arasında serpilip gelişse de,

Doğu rüzgarı, çölden esen RAB'bin soluğu üzerine gelecek,

Onun kaynağı kuruyacak,

Pınarı kesilecek,

Değerli eşyalarının hazinesi yağmalanacak.

  16 Samiriye halkı suçunun cezasını çekecek,

Çünkü Tanrısı'na başkaldırdı.

Kılıçla yıkılacaklar,

Yere çalınıp parçalanacak yavruları,

Gebe kadınlarının karnı yarılacak."

 


Başlangıç