Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

Hoşea ve Vefasız Kadın

3RAB bana şöyle dedi: "İsrailliler'in başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine[i] gönül vermelerine karşın, RAB onları nasıl seviyorsa, sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile."

  2 Böylece onu on beş şekel gümüş[ii], bir homer bir letek arpa[iii] karşılığında satın aldım kendime.

  3 Ona, "Uzun süre benimle yaşayacaksın" dedim, "Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım.

  4 Çünkü İsrailliler uzun süre kralsız, öndersiz, kurbansız, dikili taşsız, efodsuz, terafimsiz yaşayacak.

  5 Sonra dönüp Tanrıları RAB'bi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB'be ve O'nun iyiliğine yönelecekler.

 [i] 3:1. Üzüm pestilleri putlara sunulurdu

[ii] 3:2. "On beş şekel gümüş": Yaklaşık 170 gr

[iii] 3:2. "Bir homer bir letek arpa": Yaklaşık 165 kg.  (330 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.


Başlangıç