Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

İsrail Tövbe Etmiyor

6"Gelin, RAB'be dönelim.

Bizi O parçaladı,

O iyileştirecek.

Bizi O yaraladı,

Yaramızı O saracak.

  2 İki gün sonra bizi diriltecek,

Üçüncü gün ayağa kaldıracak,

Huzurunda yaşayalım diye.

  3 RAB'bi tanıyalım,

RAB'bi tanımaya gayret edelim.

O tan gibi şaşmadan doğacak,

Yağmur gibi, toprağı sulayan

Bahar yağmurları gibi bize gelecektir."

  4 Tanrı şöyle diyor:

"Ey Efrayim, ne yapayım sana?

Ey Yahuda, sana ne yapayım?

Sevginiz sabah sisine benziyor,

Erkenden uçup giden çiy gibi.

  5 Bu yüzden sizi peygamberler aracılığıyla lime lime doğradım,

Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm;

Yargılarım şimşek gibi ışıldıyor.

 6 Çünkü ben kurban değil, bağlılıktan hoşlanırım,

Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim.

  7 Oysa onlar Adam Kenti'nde[i]

Antlaşmaya uymadılar,

Orada bana ihanet ettiler.

  8 Gilat kötülük yapanların kentidir,

Kan izleriyle doludur.

  9 Haydut çeteleri nasıl pusuya yatarsa,

Kâhinler takımı da öyle;

Şekem yolunda adam öldürüyor,

Rezillik yapıyorlar.

  10 İsrail halkında korkunç bir şey gördüm.

Efrayim zinaya kapılmış,

Kirlenmiş İsrail.

  11 "Ey Yahuda, senin için de bir hasat günü saptandı.

"Ne zaman halkımın durumunu düzeltmek,

 [i] 6:7. "Adam Kenti'nde": "Adem gibi" veya "Adam gibi" anlamlarına da gelebilir


Başlangıç