Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

İsrail Cezalandırılıyor

9 Ey İsrail, öteki halklar gibi sevinme, coşma!

Çünkü kendi Tanrı'na vefasızlık ederek zina ettin,

Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin.

  2 Ama harman yeri, şarap teknesi halkı doyurmayacak,

Yeni şarap umutları boşa çıkacak.

  3 RAB'bin diyarında kalmayacaklar,

Mısır'a dönecek Efrayim,

Asur'da kirli sayılan şeyleri yiyecekler.

  4 RAB'be şarap sunuları dökmeyecekler,

O'nu hoşnut etmeyecek kurbanları.

Kurbanları yas yemeğine dönecek,

Kirli sayılacak onları yiyenlerin hepsi.

Yalnız kendi karınlarını doyuracak yiyecekleri,

RAB'bin Tapınağı'na girmeyecek.

  5 Ne yapacaksınız dinsel bayramlarda,

RAB'bin bayram gününde?

  6 Yıkımdan kaçsalar bile,

Mısır bir araya toplayacak onları,

Mof[i] gömecek.

Değerli gümüş eşyalarını yabanıl otlar saracak,

Diken bitecek çadırlarında.

  7 Onların ceza günleri geldi,

Hesap günleri çattı.

Bunu bilsin İsrail!

Suçunuzun çokluğundan,

Düşmanlığınızın büyüklüğü yüzünden,

Peygamber aptal, ruhsal insan deli sayıldı.

  8 Peygamber Tanrım'ın yanısıra Efrayim'e gözcülük eder,

Ama tuzak kurulmuş bütün yollarına,

Düşmanlık var Tanrı'nın Tapınağı'nda.

  9 Alabildiğine yozlaştılar,

Giva'da olduğu gibi.

Tanrı suçlarını anımsayacak,

Günahlarının cezasını verecek.

  10 "İsrail çölde

Bir salkım üzüm gibi geldi bana,

Atalarıysa incir ağacının ilk ürünü gibi.

Ama Baal-Peor'a geldiklerinde

Utanç dolu puta adadılar kendilerini,

Sevdikleri şey kadar iğrenç oldular.

  11 Efrayim'in görkemi bir kuş gibi uçup gidecek,

Ne doğum ne gebelik olacak, kimse gebe kalmayacak.

  12 Çocuklarını büyütseler bile,

Çocuklarından edeceğim onları,

Kimse kalmayıncaya dek;

Evet, vay başlarına,

Onları terk ettiğimde!

  13 Efrayim'i, Sur Kenti gibi,

Güzel bir yere kurulmuş gördüm.

Ama Efrayim çocuklarını celladın önüne götürecek."

  14 Ver onlara, ya RAB ne vereceksen!

Düşük yapan rahimler, sütsüz memeler ver.

  15 "Gilgal'daki kötülükleri yüzünden,

Nefret ettim orada onlardan.

İşledikleri günahlardan ötürü,

Onları evimden kovacağım.

Artık sevmeyeceğim onları,

Bütün önderleri asidir.

  16 Vuruldu Efrayim,

Kökleri kurudu,

Meyve vermeyecekler artık.

Çocuk doğursalar bile,

Rahimlerinin değerli meyvelerini öldüreceğim."

  17 Reddedecek Tanrım onları,

Çünkü O'nu dinlemediler,

Uluslar arasında dolaşıp duracaklar.

 [i] 9:6. "Mof": Memfis diye de bilinir


Başlangıç