Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

7İsrail'e şifa vermek istesem,

Efrayim'in suçları,

Samiriye'nin kötülükleri ortaya çıkıyor.

Çünkü hile yapıyorlar,

Evlere hırsız giriyor,

Dışarda haydut çeteleri soygun yapıyor.

  2 Ne var ki, düşünmüyorlar,

Kötülüklerini unutmadığımı.

Günahları kuşatıyor onları,

Gözümün önündeler.

  3 "Kralı kötülükleriyle,

Önderleri yalanlarıyla sevindiriyorlar.

  4 Hepsi zinaya düşkün,

Yoğrulan hamur ekşiyinceye dek

Fırıncının ateşini karıştırmaya gerek duymadığı fırın gibi kızgınlar.

  5 Kralımızın şenlik gününde,

Önderler şarabın ateşinden hastalandılar,

Kral da alaycılarla elele verdi.

  6 Fırın gibidir yürekleri,

Dolap çevirerek ona yaklaşırlar.

İçin için yanar öfkeleri

Gece boyunca.

Alevli ateş gibi parlar

Sabah olunca.

  7 Hepsi fırın gibi kızgındır,

Yutar yöneticilerini.

Bütün kralları düştü,

Kimse yardıma çağırmıyor beni.

  8 "Efrayim öteki halklarla karışıyor,

Çevrilmemiş pideye döndü.

  9 Gücünü yabancılar yedi,

Farkında değil;

Saçlarına ak düştü,

Farkında değil.

  10 İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor;

Bütün bunlara karşın

Yine de dönmüyorlar ben, Tanrıları RAB'be,

Aramıyorlar beni.

  11 "Efrayim bön, akılsız bir güvercin gibi,

Ya Mısır'ı yardıma çağırıyor,

Ya Asur'a gidiyor.

  12 Gittiklerinde ağımı üzerlerine atacak,

Gökteki kuşlar gibi onları yere indireceğim.

Topluluklarına bildirildiği gibi,

Onları yola getireceğim.

  13 Vay onların haline,

Çünkü benden uzaklaştılar!

Felaket gelecek başlarına,

Çünkü başkaldırdılar bana!

Ben onları fidyeyle kurtarmak istiyorum,

Onlarsa iftira ediyor bana.

  14 Yürekten yakarmıyorlar,

Uluyorlar yataklarının üzerinde.

Tahıl ve yeni şarap için kendilerini yaralıyor[i],

Bana sırt çeviriyorlar.

  15 Ben onları eğittim, bileklerine güç verdim,

Onlarsa bana düzen kuruyor.

  16 Dönüyorlar,

Ama Yüce Olan'a değil;

Kusurlu yay gibiler.

Arsız dilleri yüzünden

Önderleri kılıçtan geçirilecek.

Mısır'da gülünç duruma düşecekler bu yüzden.

 [i] 7:14. "Kendilerini yaralıyor" ya da "Toplanıyor"


Başlangıç