Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ester

5 "Ne oluyor, Kraliçe Ester?" diye sordu kral, "Dileğini bildir, krallı­ğımın yarısını bile istersen sana ve­ririm."*
* Yunancada D bölümü 1-2 ayetlerini de içerir.

4Ester şöyle yanıt verdi: "Kendisi için hazırladığım şölene bugün Haman'la birlikte gelmek kralın hoşuna gider mi?"

5Kral, "Haman derhal gelsin ve Ester'in dileği yerine getirilsin" dedi. Böylece kral ve Haman Ester'in ha­zırladığı şölene geldiler.

6Şarap içer­lerken kral yine Ester'e şöyle dedi: "İstediğini söyle, sana vereyim. Dile­ğini bildir, krallığımın yarısını bile istersen, o artık senindir."

7Ester şöyle yanıt verdi: "Dileğim nedir? İstediğim nedir?

8Kralın gözü­ne girdimse ve dileğimi verip istediği­mi kabul etmek onu memnun ediyor­sa, kral ve Haman yarın onlar için ve­receğim şölene gelsinler, yarın da bu­gün gibi olacak."

Haman 'ın Mordekay'a İlişkin Planı

9Haman o gün sevinçli ve istekli durumda şölenden ayrıldı, ama saray kapısında Mordekay'ı görünce, ani­den öfkelendi. Çünkü Mordekay onu görünce ayağa kalkmadığı gibi yerin­den hiç kımıldamadı.

10Ancak Haman kendini tuttu. Eve dönünce dostlarını ve eşi Zereş'i çağırttı.

11Onlara göz kamaştıran zenginliğinden, sayısız ço­cuklarından, kralın onu onurlu bir gö­reve atamasından, kralın yöneticile­rinden ve bakanlarından daha üstün olmasından söz etti.

12Haman sözleri­ni şöyle sürdürdü: "Bundan da öte, Kraliçe Ester biraz önce beni ve kralı bir şölene davet etti, benden başkası çağrılı değildi ve daha iyisi beni ve kralı yarın vereceği şölene de çağırdı.

13Ama bütün bunlardan bana ne, çün­kü Yahudi Mordekay'ı sarayın kapısında otururken görüyorum."

14Eşi Zereş ve tüm dostları ona şu şekilde yanıt verdi: "Yüksekçe bir dar­ağacı kurdur ve Mordekay'ın orada asılmasını sabahleyin kraldan iste. Ardından hiç tasalanmadan kralla birlik­te şölene git!" Haman bu öneriye çok sevindi ve hemen darağacını kurdur­du.


Başlangıç