Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ester

7 Kral ve Haman şölende Kraliçe Ester'le birlikte oturuyorlardı.

2Şa­rap içerlerken, ikinci gün yine kral Ester'e sordu: "İstediğin nedir, Kraliçe Ester? İstediğini sana vereceğim. Dileğini bildir, krallığımın yarısını bi­le istersen, o senindir."

3Kraliçe Ester şöyle yanıt verdi: "Ey kralım, eğer gözünüze girdimse ve efendim diliyorsa, hayatımı bağış­layın. İstediğim budur; ulusumun ya­şamını bağışlayın, dileğim de budur.

4Çünkü ben ve ulusum yok olup kılıç­tan geçirileceğiz ve kökümüz kurutulacaktır. Salt köle ve hizmetçi kızı ol­mak zorunda olsaydık, sesimizi çıkartmazdım, ama bu ortamda, işkenceyi yöneten kişi kralın uğramak üzere ol­duğu büyük kaybı karşılayamayacak."

5Kraliçe Ester'in sözünü kesen Kral Artakserkses, "Bu adam kim­dir?" diye bağırdı, "Böyle bir rezaleti tasarlayan kişi nerededir?"

6Ester yanıtladı: "İşkenceyi yöne­ten kişi mi, düşman mı? İşte, bu alçak adam Haman'dır!" Kralla kraliçenin huzurunda dehşete kapılan Haman titremeye başladı.

7Büyük öfkeye kapılan kral şöleni yarıda keserek ayağa kalktı ve sarayın bahçesine çıktı. O arada Haman, kra­lın onun yıkımına neden olacağını anlayarak dışarı çıkmadı ve hayatını ba­ğışlaması için Kraliçe Ester'e yalvar­mayı yeğ tuttu.

8Sarayın bahçesinden şölen odasına dönen kral, Ester'in boylu boyuna uzandığı divanın yanına çömelen Haman'ın kraliçeye sokul­maya çalıştığını görüp bağırdı: "Ne demek oluyor! Kendi sarayımda ve gözümün önünde bu adam kraliçeye el uzatmaya mı kalkıyor?" Kral sözle­rini bitirir bitirmez Haman'ın yüzü peçeyle örtüldü.

9Kralın harem ağalarından biri olan Harvona oradaydı. O şöyle dedi: "Ne denli uygun! Haman'ın Mordekay için hazırlattığı yüksekçe bir darağacı var. Oysa Mordekay krala verdiği ra­porla hayatını kurtarmıştı. Haman'ın buyruğu ile kurulan darağacı evinde hazır durumda." Kral şöyle dedi: "Onu oraya asın."

10 Böylece Haman Mor­dekay için hazırlattığı darağacına asıl­dı ve kralın öfkesi yatıştı.


Başlangıç