Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ester

Haman 'ın Yenilgisi

6 O gece kral uyuyamadı, kayıt defteriyle tarih kitabının getirilmesini ve ona okunmasını buyurdu.

2Her iki­si, Kral Artakserkses'e suikast yapıp onu öldürmeyi tasarlayan iki harem ağasından söz ediyordu. Kapı eşiği nöbetçileri olarak görev yapan Bigtan ve Tereş adındaki bu iki harem ağası­nı Mordekay ele vermişti.

3Kral şöyle sordu: "Bu yaptıklarından dolayı Mor­dekay nasıl onurlandırıldı ve hangi yük­sek göreve atandı?" Kralla beraber olan kişiler şöyle yanıt verdiler: "Onun için hiç bir şey yapılmadı."

4Ardından kral, "Yandaki odada görevli olan kimdir?" diye sordu.

O sırada Haman kralın sarayının dıştaki odasına girmişti, hazırlattığı darağacına Mordekay'ın asılmasını iste­yecekti.

5Kralın arkadaşları, "Yandaki oda­da Haman bekliyor" dediler. Kral, "Onu buraya getirin" dedi.

6Haman içeri gi­rer girmez kral sözlerini sürdürerek ona şöyle sordu: "Kral, onurlandır­mak istediği kişiye nasıl davranma­lıdır?" "Kral kimi onurlandırmak iste­yecek, elbette ki beni?" diye düşünen Haman

7şöyle yanıt verdi: "Kral biri­ni onurlandırmak isterse,

8kendi giy­diği krallık giysilerini, kendi bindiği atı getirtsin, o kişiye krallık tacını giy­dirsin.

9Giysiler ve at kralın en soylu komutanlarından birine verilmeli, o da kralın onurlandırmak istediği kişi­ye bu görkemli giysileri giydirmeli, onu ata bindirerek kentin alanında dolaştırmalı ve şöyle demeli: 'Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle dav­ranmak gerekir.' "

10Kral Haman'a şöyle dedi: "Ça­buk ol, giysilerle atı al ve tüm söyle­diklerini saray kapısında çalışan Yahudi Mordekay için yap. Tüm söyle­diklerini gerçekleştir, asla hiç bir şey unutma."

11Giysilerle atı alan Haman, bu görkemli giysileri Mordekay'a giydi­rip onu ata bindirdi ve onu kentin alanında dolaştırarak şöyle dedi: "Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranmak gerekir."

12Ardından Mordekay saray kapı­sına döndü. Haman da tasalanarak ve yüzünü örterek çabucak eve döndü.

13Eşi Zereş'e ve tüm dostlarına olup bitenleri anlattı. Eşi Zereş ve dostları şöyle dediler: "Mordekay'ın sayesin­de başın belaya girdi; o Yahudi soyundansa, bundan böyle sen asla on­dan üstün olamayacaksın. Tam tersi­ne, öyle görünüyor ki onun sayesinde başına daha büyük belalar gelecek."

Haman Ester'in Şöleninde

14Onlar konuşurken, kralın harem ağaları çabucak geldi ve Haman'ı Es­ter'in şölenine götürdü.


Başlangıç