Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

BİLGELİK KİTABI

GİRİŞ

Bu kitapta "Bilgelik" ve "Ruhsal Öğüt Veren Kişi" yapıtlarının Süley­man 'a ilişkin olduğu belirtilir. İ. Ö. son yüzyılda yazılan bu kitap, iyi eğitim görmüş, yunanlılaşmış bir Yahudi'nin etkileyici Yunancası'yla, geç kaleme alınmış bir yapıttır. Kitabın son bölümleri Yahudilerin Mısır'dan çıkışlarıyla ilgilidir. Bunun, Tanrı'nın sağgörülü bilgeliğine en eksiksiz örnek olduğu be­lirtilir. Ayrıca bu bölümlerde putperestlik konusunda uzun bir arasöz vardır.

İncil 'in yazarları bu yapıt konusunda bilgi edinip birçok yerde bundan yararlanmışlardır.

İyi düzenlenmiş bu kitabın içeriği başlıca üç konuda özetlenebilir:

Ana Hatlar
1: 1-5:23   Bilgelik ve insanın yargısı
6:1-9:18   Bilgeliğin kökeni, niteliği ve etkileri
10:1-19:22   Tarih boyunca bilgelik ve Tanrı

Tanrı'yı Aramak ve Kötülüğü Geri Çevirmek

1Doğruluğu sevin, sizler ki dünyada yetkili kimselersiniz, Rabbinizi düşünürken dürüst olun. O'nu yüreğinizde içtenlikle arayın.

2Çünkü Tanrı'yı sınamayanlar O'nu bulur, O'na inanmayanlara kendini gösterir.

3Ama bencil amaçlar insanın Tanrı'yla ilişkisini keser, O'nun gücü sınanırsa, anlayışsız olanı utandırır.

4Hayır, hileci bir kişinin davranışında Hiç bir zaman bilgelik olamaz, Günaha borçlu olan bir vücutta bilgelik kalamaz.

5Bilgi veren Kutsal Ruh hileden sakınır, Atak tasarılardan kendini uzak tutar, Haksızlığa şaşırır.

6Bilgelik, içgüdü durumunu almış bir alışkıdır, İnsanın dostudur. Yalnız Tanrı'nın varlığını yadsıyan kişinin sözlerini bağışlamaz, Çünkü Tanrı insanın en içteki bölümlerini görür, Onun yüreğini içtenlikle gözler Ve söylediklerine kulak verir.

7Gerçekten, Tanrı'nın Ruhu tüm dünyayı doldurur, Her şeyi bir arada tutan, güç söylenen her sözü bilir.

8Adaletsizliği destekleyen kişiyi herkes tanır, Öç alan adalet onu unutmaz.

9Çünkü Tanrısız insanın tartışmaları irdelenecektir Ve günahlarından ötürü suçlu bulunması için Tüm söyledikleri Tanrı'ya bildirilecektir.

10Her şeyi rastlantılı olarak işiten aşırı titiz bir kulak var, Mırıldanılan yakınmayı bilir.

11Önemsiz şeylerden yakınmaktan sakın, Diline gem vur ve her şeyde kusur bulma. Çünkü en gizli sözler yansıtılacaktır Ve yalan söyleyen bir ağız ruhu ölüme götürür.

12Yanlış davranışlarla ölümü çağırma, Yaptığın işlerle kendini yok etme.

13Ölüm Tanrı'nın işi değildir, O, yaşayanları ortadan kaldırmaktan hoşlanmıyor.

14Var olmak - her şeyi bunun için yarattı. Dünyada yaratılanlar sağlıklıdır, Onlarda öldürücü bir zehir yoktur.

15Ölüler ülkesinin tanrısı Hades'in dünyada bir gücü yoktur, Çünkü doğruluk ölümsüzdür.

Tanrısızlar Yaşamı Nasıl Görüyor?

16Ama tanrısızlar yaptıkları işlerle Ve söyledikleri sözlerle ölümü çağırıyorlar, Ölüme bir dost gözüyle bakıp kendilerini tüketiyorlar, Onunla bir sözleşme yapıp ortaklık kuruyorlar.


Başlangıç