Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

İsrail Putperest Değil

15Ama sen, Tanrımız, iyisin, vefalısın, çabuk kızmazsın, Her şeyi sevgiyle yönetirsin.

2Günah işlesek de, biz yine seniniz, Çünkü senin gücünü onaylıyoruz. Ama senin olduğumuzu kabul ettiğini bilirsek, Artık günah işlemeyeceğiz.

3Seni kabul etmek gerçekten en yüksek erdemdir, Senin gücünü bilmek ölümsüzlüğün köküdür.

4Saptırılmış insan ustalığının hiçbiri cadı Bizi yolumuzdan şaşırtmadı, Bir ressamın verimsiz çabası, Üstüne birbirine uygun renkler sürülmüş bir suret.

5Bunu görünce aptallar büyük bir özlem çekerler Ve nefes almayan bir suretin cansız biçimine saygı gösterirler.

6Bu suretleri yapanlar, bunlara saygı gösterenler ve tapınanlar Kötülüğü seven kimselerdir ve böyle umutlar onlara yaraşır.

Putları Yapanlar Aptaldır

7Şimdi bir çömlekçiyi ele alalım: Yumuşak toprağı emek vererek işliyor, Bizim kullanmamız için her türlü şeye biçim veriyor. Aynı çömlek çamurundan, öyle olsa da, Temiz işlerde kullanılacak taslar biçimlendiriyor ve bunun aksini de yapıyor. Hepsi birbirinin aynı olarak biçimleniyor, Ancak hangi çömleğin nerede kullanılacağına karar vermek Çömlekçinin işidir.

8Ardından -çok kötü bir çaba- Aynı çömlek çamurundan boş bir tanrı biçimlendiriyor. Yakın bir geçmişte topraktan meydana gelen çömlekçi, Yine toprak olacak ve yaşamının hesabını verecektir.

9Buna karşın, yakın olan ölümü Veya yaşamın kısalığını hiç düşünmüyor. Tam tersine altın ve gümüş üzerinde çalışan kuyumcuya Üstün gelmek için çaba sarf ediyor. Tunç üzerine çalışanlara da benzemeye çalışıyor, Yaptığı düzme örneklerle övünüyor.

10Onun yüreği kül olmuştur, Umudu çamurdan daha değersiz, Yaşamı kilden daha kalitesizdir.

11Çünkü o, kendisini yaratanı, Kendisine soluk verip Canlı insan ruhuna yaratıcı coşku vereni yanlış kavramakta.

12Bundan da öte, yaşamımıza bir tür oyun, Burada kaldığımız süreye Pazarlığa girişilecek bir panayır gözüyle bakıyor. "Araçlar ne derece tiksindirici olsa da, İnsan hayatını kazanmak zorundadır" diyor.

Mısırlılar'ın Ayrım Yapmayan Putperestlikleri

14Ama bir zamanlar ulusuna baskı yapan düşmanlar, En aptal olanlardır, Küçük bir çocuğun ruhundan fazla acınacak durumdadır.

15Putperestlerin tüm putlarını tanrı olarak kabullenmişlerdir. Bu putlar gözleriyle göremez, Burun delikleriyle havayı teneffüs edemezler. Kulaklarıyla işitemez, Ellerindeki parmakları kullanıp dokunamazlar. Ayaklarını da yürümek için kullanamazlar.

16Çünkü onları bir insan yapmıştır, Soluğunu ödünç alan bir yaratık onlara biçim vermiştir. Şimdiki durumda hiç bir insan Kendine benzer eksiksiz bir tanrı biçimlendiremez.

17Kendi ölümlü olduğu için, Tanrı'ya karşı saygısız elleri olsa olsa ölü bir şey yapabilir. Kendisi tapındığı şeylerden daha değerlidir, O hiç olmazsa canlıdır, ama onlar hiç bir zaman yaşamadı.

18En tiksinti verici hayvanlara tapınılıyor, Aptallık dereceleri öbürlerinden daha kötüdür.

19Özendirecek güzellikten iz yoktur, -Bazı hayvanlarda var olduğu gibi- Tanrı'ya hamdetmek, Hayırdua etmek onun izlediği yolda yoktur.


Başlangıç