Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

14Başka biri kuduran denizde Yolculuk etmek için gemiye binerken, İçinde bulunduğu gemiden Daha güçsüz bir ağaç gövdesinin himayesini diliyor.

2Kuşkusuz bu gemi kazanç isteği sonucu meydana gelmiştir, Geminin inşası tersane işçisinin Ne derece akıllı olduğunu gösterir.

3Ama, ey Baba, dümeni kullanan senin ilahi takdirindir. Çünkü denizde bile bir yol açtın, Dalgaların üzerinde güvenilir bir yol.

4Böylece ne olursa olsun kurtarabileceğini gösteriyorsun. Becerisi olmayan bir adam bile Gemiyle ülke dışına yolculuk edebiliyor.

5Bilgeliğin yapıtlarının işlememesini istemezsin; Dolayısıyla insanlar En ufak bir tahta parçasına yaşamlarını emanet ediyor, Açık denizleri sal ile geçiyor ve limana güvenle geliyorlar.

6Çünkü başlangıçta övünçlü devler yok olurken, Dünyanın umudu bir sala sığındı* Ve dümeni senin kullanman sayesinde, Gelecek çağlar için yeni bir kuşağın başlangıcını korudu.
* "Bir sala": "Nuh'un gemisine".

7Erdeme hizmet eden tahta kutsaldır,

8Ama el emeğinin ürünü olan şey ve onu yapan lanetlenmiştir, Yapan, onu yaptığı için, yok olacak şey de ona tanrı dendiği için.

9Evet, Tanrı kötüden de, yaptığı kötülüklerden de aynı derecede nefret eder.

10Yapıt ve onu yapan cezalandırılacaktır.

11Onun için putperestlerin putları yargılanacaktır, Çünkü Tanrı onları yaratmışsa da, iğrenç bir duruma geldiler. İnsanların ruhları için bir tuzak, Dünyayı umursamayanların ayakları için Gizli bir tehlike oluşturdular.

Putlara Tapınmanın Kökeni

12Putların icadı zinanın* başlangıcı oldu, Putların bulunması yaşamı bozdu.
* "Zina":  Burada,  "Tanrı'ya vefasızlık" anlamına gelir.

13Başlangıçta putlar yoktu, Onlar sonsuza dek var olmayacaklar.

14İnsanların gösterişe olan tutkusu sonucu dünyaya geldiler, Bu nedenle birdenbire ortadan kalkmaları tasarlanmıştır.

15Zamansız yasa bürünüp üzülen bir baba Elinden pek çabuk alınan çocuğunun bir resmini yapar, Dün ölü bir insandan oluşana Bugün bir tanrı gözüyle bakar ve onu onurlandırır. Ona bağımlı olanlara gizemli ayinleri ve üyeliğe kabul törenlerini miras olarak bırakır.

16Ardından zaman geçtikçe bu kötü töreler iyice yerleşir, Birer yasaymış gibi bunlara uyulur;

17Prenslerin buyruğuyla oyma resimlere tapınılır. İnsanlar çok uzakta oturan ve onurlandırmak istedikleri kişilerin Uzaktan portrelerini yaparlar ve onurlandırdıkları kralın bir resmini meydana çıkartırlardı. Böylece çaba gösterip Yanlarındaymış gibi hazır bulunmayanı överlerdi.

18Sanatçının ihtirası, onu tanımayan kişileri bile, Ona tapınmaya özendiriyordu.

19Çünkü sanatçı kuşkusuz kralı memnun etmek için, Portrenin modelinden daha güzel olması için Büyük çaba gösterip ustalığını ortaya koyuyordu.

20Yapıtının güzelliği karşısında büyülenen halk Son zamanlara dek bir insan olarak onurlandırdığı kişiye Tanrısal bir saygı gösteriyordu.

21Bu, yaşam için bir tuzak oldu, Yıkımlara ya da prenslerin gücüne tutsak olan insan Tahta parçalarına ve taşlara söylenemez adı vermiş oldu.

Putperestliğin Sonuçları

22Tanrı bilgisinde kusurlu olmaları yetmiyormuş gibi, Bilgisizliklerinden ötürü yaşamları Güç ve sürekli çaba ile sürerken, Ardından bu etkin uğursuzluklara barış adını veriyorlar.

23Çocuk öldürme geleneklerini öğreten törenleri, Gizemli dinsel törenleri, Bu törenlerde yadırganan Çılgınca davranışlarda bulunmaları,

24Yaşamlarında ya da evliliklerinde Temiz kalmalarına olanak bırakmıyor, Biri diğerini arkadan vurup öldürüyor veya zina ederek onu incitiyor.

25Her yerde kan ve cinayet kargaşası, hırsızlık ve hilecilik, Rüşvet, hainlik, ayaklanma, yalan yere yemin,

26İyi insanların dirliğini bozmak, Yararlı yardımların savsaklanması, Ruhların temizliğini bozmak, doğaya aykırı günahlar, Evlilikte düzensizlik, zina, sefahat.

27Çünkü gerçek olmayan putlara tapınma durumu Her türlü kötülüğün başlangıcı, nedeni ve sonucudur.

28Ya böyle davranıyorlar, Ya kendilerinden geçerek çılgınca bağırıyorlar, Ya kâhinler gaipten sahte haberler veriyor, Ya çok kötü yaşam sürüyorlar, Ya da duraksamadan yalan yere yemin ediyorlar.

29Çünkü cansız putlara inanıyorlar, Yalan yere ant içmekle Kendilerine bir kötülük geleceğini sanmıyorlar.

30Ama adalet birden karşılarına çıkacak ve iki şey için onlardan hesap soracak: Putperest olarak, Tanrı kavramını bozdular, Hileci olarak, gerçeğe karşı ant içtiler, Tüm kutsallığa karşı koydular.

31Böylece her zaman suçlular yargılanacak, Ant içtikleri şeylerin gücüyle değil, Ama günahkârlara layık görülen cezayla!


Başlangıç