Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

2Çünkü yanlış düşünerek Kendi kendilerine şöyle diyorlar: "Yaşam kısadır ve gönül darlığı veriyor, Ne insanın sonu geldi mi kurtuluş var, Ne de insanı ölüler ülkesinin tanrısı Hades'ten kurtaracak biri.

2Bir rastlantı sonucu doğduk, Bu yaşamdan sonra hiç doğmamış gibi olacağız. Solunumla aldığımız hava bir duman üflemesidir, Us, yürek çarpıntılarımızdan gelen bir canlılıktır.

3Bunlar olmazsa, vücudumuz külden oluşur, Ruh boş hava gibi erir gider.

4Zamanla adımız unutulacak, Yaptıklarımızı hiç kimse anımsamayacaktır. Yaşamımız bir bulut demeti gibi kaybolup gidecek, Güneş ışınlarının uzaklaştırdığı Ve güneşteki ışının yok ettiği sis gibi eriyecektir.

5Evet, yaşadığımız günler bir gölge gibi gelip geçiyor, Ölümden dönüş yoktur, mühür basılmıştır, Kimse geri gelmiyor.

6"O halde, gel de, güzel şeylerden zevk alalım, Gençliğin hoş duygusuyla evrenden yararlanalım:

7En pahalı şaraplarla kokulardan yararlanalım, Baharın bir tek çiçeğini bile gözden kaçırmayalım,

8Güller solmadan, kendimize güllerden bir taç örelim.

9Bu zevk ve eğlenceye tümümüz katılalım, Şenliğimizin izlerine her yerde rastlansın, Bu bizim payımıza düşendir, hissemizdir.

10Erdemli, ama yoksul olan kişinin canını yakalım, Dul kadının da huzurunu bozalım, Yılların beyazlattığı saçlara, yaşlılığa saygı göstermeyelim.

11Gücümüz erdemin ölçütü olsun, Çünkü yersiz davranış yararsızlığını kanıtlar.

12"Erdemli kişi için pusuya yatalım, çünkü o bizi öfkelendiriyor, Yaşam biçimimize engel oluyor, Yasalara uymadığımız için bizi eleştiriyor, Bizi eğitimimize kötülük etmekle suçluyor.

13O, Tanrı'yı bildiği savını ileri sürüyor, Tanrı'nın oğullarından olduğunu söylüyor.

14Bizim karşımızda duruyor, Düşüncelerimiz için bizi kınıyor, Onu görmek bile moralimizi bozuyor.

15Onun yaşam biçimi ötekilere benzemiyor, Bilmediğimiz yollardan yürüyor.

16Onun kanısına göre bizler düzenciyiz! Pislikten uzak durur gibi yaptıklarımızdan uzak duruyor, Erdemli kişilerin sonunda mutlu olacaklarını bildiriyor. Tanrı'nın oğlu olmakla övünüyor.

17Bakalım, söyledikleri doğru mudur, Görelim, onun sonu ne olacak.

18Eğer erdemli insan Tanrı'nın oğlu ise, Tanrı onun tarafını tutacak, Onu yakalayan düşmanlarının elinden kurtulacaktır.

19Canını yakarak ve işkence ederek onu sınayalım, Bu şekilde onun inceliğini araştıralım, Dayanma gücünü deneyelim.

20Onu suçlayarak utanç verici bir ölüme bırakalım, Değil mi ki onu koruyacaklardır -eğer sözüne inanacaksak."

Kötüler Tehlikeli Bir Yanlışlık Yapıyor

21Onlar böyle düşünüyorlar, ama yanılıyorlar, Kötülükleri onları anlayışsız yapıyor.

22Tanrı'nın gizli sırlarını bilmiyorlar, Kutsallığın ödüllendirileceğinden umutsuzdurlar, Suçsuz ruhlar için ödül beklemiyorlar.

23Oysa Tanrı insanı yok olmayacak şekilde yarattı, Tanrı insanı kendi doğasının suretinde yarattı.

24Şeytanın çekememezliği dünyada ölümü getirdi, Şeytanla arkadaşlık yapanlar bu gerçekle karşılaşacaklardır.


Başlangıç