Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

Yıldızlar ve Doğayla İlgili İnançlar

13 Evet, Tanrı'yı tanımamış tüm insanlar doğuştan aptaldır, Görülen iyi şeylerden "Var -Olan- O" yu bulamamışlardır veya yapıtlarını inceleyerek, sanatçıyı tanıyamamışlardır.

2Onlar için dünyayı yöneten tanrılar ateştir veya yeldir, hızlı havadır, Gökteki yıldızlardır, Hızlı akan sudur ya da göğün kendisidir.

3Bu güzelliklerle büyülenip onları tanrı biçiminde gördülerse, Rab'bin bütün bunlardan ne denli üstün olduğunu bilsinler, Çünkü onları yaratan güzelliğin gerçek yaratıcısıdır.

4Onların gücünden, enerjisinden etkilendiyseler, Onları yaratanın ne derece daha güçlü olduğunu anlasınlar.

5Çünkü yaratılışın görkem ve güzelliği Yaratan hakkında fikir veriyor.

6Ama bu insanları fazla ayıplamamak gerekir, Belki de Tanrı'yı ararken ve O'nu bulmayı çok isterken Yanlış yola saptılar.

7Tanrı'nın yapıtları arasında yaşarken, Onları anlamak için uğraşıyorlar, O denli güzellik görünce görünüşe aldanıyorlar.

8Öyle olsa bile, kusurlarına göz yumamayız!

9Dünyayı incelemek için Gereken bilgiyi elde etmek yeteneğindeyseler, Dünyanın efendisini bulmakta Neden bu derece yavaş davrandılar?

Putlara Tapınma

10Ama umudunu ölü şeylere bağlayanlar İnsan eliyle yapılan şeylere, İnceden inceye işlenmiş altın ve gümüşe, Hayvan biçiminde yontulmuş veya uzun zaman önce Oymalarla süslenmiş işe yaramaz bir taşa Tanrı diyen alçaklardır.

11Bir baltacıyı ele alalım: Uygun bir ağacı yere düşürür, Ağacın kabuğunu dikkatle soyar, Ardından olağanüstü bir ustalıkla tahtayı Günlük yaşamda kullanılabilecek bir nesne haline getirir.

12Geri kalan parçaları yemeğini pişirmek için kullanır, Karnını doyurur.

13Geriye işe yaramayan bir tahta parçası daha kalmıştır, Yamrı yumru ve düğümlenmiş bir kütük! Onu alır, boş vaktinde bıçakla yontar, Dinlenmenin verdiği ustalıkla ona biçim verir. Ona bir insan biçimi verir,

14Ya da belki de onu iğrenç bir hayvan biçiminde yontar, Onu sıvamak için koyu sarı bir renk kullanır, Dış tarafını kırmızıya boyar, Kusurlarının üzerine boya geçer.

15Ardından ona uygun bir yer arar, Demir mengeneyle duvarın içine sıkıştırır.

16Böylece yere düşmeyeceğine inanır. Bu salt bir görüntüdür, kimseye yardım edemez, Tam tersine, yardıma gereksinmesi var.

17Yine de malları için, evlilik için, Çocukları için dua etmek isterse, Bu cansız varlığa yalvarmaktan utanmıyor, Sağlık için zayıfın himayesini diliyor.

18Yaşam için ölüme yalvarıyor, Yardım için tecrübesizliğe ricada bulunuyor, Yolculuk için yerinden kalkamayan birine.

19Kâr etmek için, Tasarıları için ve mesleğinde başarılı olmak için Herhangi bir becerisi olmayan birinden ustalık istiyor.


Başlangıç