Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

8 Bilgelik tüm dünyada gücünü gösteriyor, Her şeyin iyi işlemesini sağlıyor.

Tüm İstenilenler Bilgelikten Gelir

2Gençliğimden beri bilgeliği sevdim ve onu aradım, Bana eş olması sonucuna vardım, Güzelliğine vuruldum.

3Tanrı'ya yakınlığı ününe ün katıyor, Çünkü evrenin Rabbi onu sevdi.

4Evet, Tanrı biliminin gizlerini o biliyor, O'nun yapacağı işleri seziyor.

5Yaşamda varlık isteniyorsa, Etkinlikleri her yerde görülen Bilgelikten daha büyük varlık var mı?

6Ya da usun işleyişi düşünülüyorsa, Tüm evreni yaratan bilgelikten daha üstünü nerede var?

7Ya da sevdiğiniz erdemse, Baksanıza, erdemler etkinliklerinin ürünüdür. Çünkü bilgelik ılımlılığı ve sağduyuyu, Adaleti ve dayanabilme gücünü öğretir. Yaşamda insanın en çok yararlandığı özelliklerdir bunlar.

8Ya da sizde çeşitli denemeler tutkusu varsa, Bilgelik geçmişi bilir, geleceği önceden değerlendirir. Özdeyişler yazmasını ve bilmece çözmesini bilir, Anlamlı davranışları ve olağanüstü durumları, Çağın ve sürenin gelişmesini önceden bilir.

Bilgelik Yöneticiler için Zorunludur

9Bunun için bilgeliğin yaşamıma katılması sonucuna vardım, Çünkü bilgeliğin varlıkta danışmanım, Tasada ve kaygıda avuntum olacağını biliyordum.

10Düşündüm ki, bu nedenle İnsanların toplandığı yerlerde alkışlanacağım, Daha gençken yaşlılar arasında onur kazanacağım.

11Yargılama süresince zeki olduğum düşünülecek, Ünlülerin katında çok beğenileceğim.

12Suskunluğumda bekleyecek, Konuşunca uyanık davranacak, Uzun konuşursam, ağızlarına kilit vuracaklar.

13Bu nedenle ölümsüz olacağım, Ardıllarıma bırakacağım anı sonsuza dek yaşayacak.

14Ulusları yöneteceğim ve ülkeler buyruğum altında olacak.

15Adımın anımsanması ürkünç despotları kaygılandıracak, Ulusuma iyi davranacağım ve savaşta yiğitçe dövüşeceğim.

16Eve dönünce onunla dirliğe kavuşacağım, Çünkü bilgelikle birlikte olunca hiç bir şey kötü değildir. Yaşamı onunla paylaşınca acı yoktur, Salt kıvanç ve sevgi vardır.

17Tüm bu düşüncelerle, Bilgeliği nasıl elde edebileceğimi tasarlayarak Onu her tarafta aramaya başladım. Çünkü kalbimdeki duygular şöyle diyordu: Ölümsüzlük, bilgeliğe benzer davranışlarla kazanılır,

18Bilgelikle dost olmak insana salt dirlik verir, Bilgelik nedeniyle tükenmez varlık bizim olur, Bilgelikle görüşmek bizim usumuzu geliştirir, Onunla konuştukça ünlü oluruz.

19İyi bir çocuk olarak yaratılmıştım, Payımda arınmış bir ruh vardı.

20Ya da ruhum iyi olduğu için, Lekelenmemiş bir vücuda girmişti.

21Olsa olsa Tanrı'nın bağışta bulunmasıyla Bilgeliği iyice öğrenebileceğimi biliyordum. -El açıklığıyla yapılan bağışın Kimden geldiğini bilmek bunun işaretiydi."Rabbim'e yöneldim, Bütün kalbimle yalvarıp yakardım ve şöyle dedim:Başlangıç