Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

Süleyman Bilgelik İstemeye Hazırlanıyor

9"Atalarımızın Tanrısı, suçları bağışlayan Rabbim, Sen 'Ol' diyerek bütün varlıkları yarattın,

2 Bilgeliğinle senden gelen tüm yaratıkları Uygun bir duruma getirdiğin insanın buyruğuna verdin.

3Kutsallıkla ve doğrulukla dünyayı yönetmesi ve yetkisini doğrulukla kullanması için İnsanı en uygun ortamda yarattın.

4Tahtının arkadaşı olan bilgeliğe ben de erişeyim. Ben çocuklarından biriyim, beni geri çevirme.

5Çünkü ben senin kulunum, Her işini gören hizmetçi kadının oğluyum, Ben güçsüz bir insanım, yaşamım tükeniyor. Adaleti ve yasakları pek bilmem,

6Kuşkusuz en kusursuz insanda Senin bilgeliğin bulunmazsa, o önemsiz biridir.

7Ulusunun kralı ve oğullarınla kızlarının yargıcı olmam için beni sen seçtin.

8Kutsal dağında bir tapınak kurmamı, Çadırını kurduğun kentte bir sunak yapmamı buyurdun. Başından beri hazırladığın Kutsal taşınabilen tapınağın bir örneği olacaktı.

9Bilgelik seninledir, etkinliklerini biliyor, Dünyayı yarattığın zaman oradaydı, Senin neye sevineceğini biliyor, Senin buyruklarına nasıl uyulacağını biliyor.

10Bilgeliği kutsal olan göklerden, Görkemli tahtından gönder. O bana yardım etsin, benimle didinsin, Seni nasıl sevindirebileceğimi bana öğretsin.

11Çünkü o her şeyi bilir ve her şeyi anlar. Bilgelik, etkinliklerimde bana sağduyuyla yol gösterecek, Ünüyle beni koruyacaktır.

12O zaman tüm etkinliklerim kabul edilebilir nitelikte olacaktır. Ulusunu adaletle yöneteceğim ve babamın tahtına yaraşır olacağım.

13Tanrı'nın tasarılarını hangi insan bilebilir? Rabbin buyruğunu kim sezebilir?

14Ölümlülerin usa vurmaları düzensiz, Tasarıları değişkendir.

15Çünkü ölümlü vücut ruha baskı yapar, İnsan vücudu verimli bilinci zora koşar.

16Dünyada olup bitenleri anlamak, Elde edebileceklerimizi bilmek oldukça güçtür, peki, cennette neler olduğunu kim bilebilir?

17Bilgeliği vermeseydin, Kutsal Ruhu'nu yukarıdan göndermeseydin, Senin tasarılarını kim öğrenebilirdi?

18Böylece bilgelik dünyadaki insanlara doğru yolu gösterdi, Seni nasıl sevindireceklerini öğretti ve onları kurtardı."


Başlangıç