Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

Süleyman Ölümlü Bir İnsan

7 Tüm diğer insanlar gibi, ben de ölümlü bir insanım, Topraktan yapılan ilk yaratığın soyundan geliyorum, Annemin rahminde etten oluştum.

2On ay süre içinde onun kanında biçim kazandım, Bir erkek tohumu ve evliliğin verdiği tat nedeniyle.

3Ben de doğduğum zaman havayı içime çektim, Tüm insanları taşıyan toprağa düştüm, Tüm insanlara benzer bir biçimde çığlık kopardım.

4İyi ve özenli bakımla kundakta beslendim.

5Her kralın yaşamı böyle başlamıştır,

6Çünkü tüm insanların yaşama girişi Ve yaşamdan çıkışı salt bir yoldandır.


Süleyman'ın Bilgeliğe Saygısı

7Bunun için dua ettim ve bana us verildi, Yalvarıp yakardım ve bilgelik ruhu bana geldi.

8Bilgeliğe krallık asasından Ve tahtlardan daha çok değer verdim. Onunla kıyaslandığında Benim için varlığın hiç bir önemi yoktu.

9Değer biçilmez taşları onunla bir tutmadım, Çünkü onunla kıyaslandığında altın bir tutam kumdan oluşur, Gümüş çamur düzeyindedir.

10 Bilgeliği sağlıktan veya güzellikten daha çok sevdim, Onu ışığa yeğ tuttum, Çünkü onun parıltısı hiç bir zaman kaybolmaz.

11Onunla beraberken tüm iyiliklere eriştim, Onun elindeki varlık sonsuzdu.

12Bilgeliğin getirdikleri beni sevindirdi, Ama o zamana kadar bilgeliğin Tüm iyiliklerin anası olduğunu bilmiyordum.

13Kişisel çıkarlarım olmadan Öğrendiklerimi koşulsuz başkasına veriyorum, Onun varlığını bir giz olarak tutmayı tasarlamıyorum.

14Bilgelik insanlar için tükenmez bir kaynaktır, Onu elde edenler Tanrı'nın dostu olurlar, Çünkü bilgeliğin öğretisinden yararlanan kişiler Tanrı için bir övünçtür.


Tanrısal Bilgeliğe Başvuru

15Tanrı bana istediği gibi konuşma Ve armağanlarına yaraşır düşünceleri Anlatma yeteneğini versin. Çünkü bilgeliğe yol gösteren, Bilgeleri yönlendiren Tanrı'dır.

16Biz Tanrı'ya uyarız, bizler ve sözlerimiz, Usumuzla ve teknik bilgimizle birlikte.

17Tüm varlıklarla ilgili gerçek bilgiyi Bana veren Tanrı'dır; Dünyanın nasıl kurulduğunu, Öğelerin niteliklerini bana O öğretti.

18Zamanın başını, ortasını ve sonunu, Gündönümlerinin değişimini, Birbiri ardından gelen mevsimleri,

19Yılın devir süresini, yıldızların durumunu,

20Hayvanların doğal özelliklerini, Yabanıl hayvanların içgüdülerini, Ruhların gücünü ve insanların kavrayış yöntemlerini, Bitkilerin çeşidini, Köklerin hekimlikle ilgili özelliklerini bana O öğretti.

21Tüm gizemli varlıkları, tüm açık varlıkları tanıdım, Onları yaratan bilgelik bu konuda bana bilgi verdi.

Bilgeliğe Övgü

22Çünkü bilgelikte zeki, kutsal bir ruh vardır; Eşsiz, çok yönlü, ince, Etkin, kesin, açık, arınmış, Bilinçli, incitilemez, yardımsever, açıkgöz,

23 Karşı konmaz, iyiliksever, insanı seven, Değişmez, güvenilir, erinçli, Kesinlikle güçlü, her şeyi inceleyen bir ruh, Düşünme yetkisi olan, kurnazlık bilmeyen, En ince ruhlara giren bir ruh.

24Çünkü bilgelik her çeşit davranıştan daha çabuk ilerler, Olağanüstü arınmış olan bilgelik, Bütün varlıkları kaplar ve onların içine girip yayılır.

25Bilgelik Tanrı'nın gücünün bir nefesidir, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın yüceliğinin arınmış bir yayılışıdır. Çünkü anlaşmamış bir öğenin bilgelikte yeri yoktur.

26Bilgelik ölümsüz ışığın bir yansımasıdır, Tanrı'nın etkin gücünün kararmış aynası, İyiliğin simgesidir.

27Bilgelik yalnızdır, ama her şeyi yapabilir, Kendisi değişmez, her şeyi yeniler. Her kuşakta kutsal ruhlara girer, Onları, Tanrı'nın ve peygamberlerin dostu yapar,

28Çünkü Tanrı ancak bilgelikle yaşayan insanı sever.

29Bilgelik kuşkusuz güneşten daha görkemlidir, Tüm takım yıldızlarını gölgede bırakır. Işıkla karşılaştırılırsa, o birincidir,

30Çünkü ışıktan sonra gece gelir, Ama kötülük bilgeliği hiçbir zaman yenemez.


Başlangıç