Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

Krallar Bilge Olmalı

6 O halde, ey krallar, dinleyin ve anlayın, En uzak ülkelerin önderleri, dikkat edin;

2Binlerce kişiyi yöneten sizler, Uyruklarınızın sayısı ile övünenler, dinleyin!

3Çünkü güç Rabbin size armağanıdır, Egemenliği veren yüce Tanrı'dır. O, davranışlarınızı inceleyecek ve tasarılarınızı irdeleyecektir.

4Tanrı'nın ülkesinin önderleri olan sizler, Adaletle davranmadınızsa, Yasadışı bir tutumunuz olduysa,

5Ya da davranışınız Tanrı'nın istediği gibi olmadıysa, Tanrı hızla ve müthiş bir şekilde size saldıracaktır.

6Yüksek konumda bulunanlar, güçlü olanlar İnsafsızca yargılanacak, Alçakgönüllüler merhametle bağışlanacak, Güçlülerse güçlü bir şekilde cezalandırılacaktır.

7Evrenin Rabbi önemli kişilerin önünde çömelmez, Kimseden korkmaz. Çünkü önemli ve önemsiz kişileri yaratan, Herkesi kayıran O'dur.

8Ama yönetme gücünü elinde tutanların durumu irdelenecektir.

9Evet, zalimler, sözlerim sizi ilgilendirir. Bilgeliğin anlamını öğrenin ve ona uyum sağlayın.

10Çünkü kutsal şeyleri kutsayanlar kutsal sayılacaklardır, Onların öğretilerini kabullenerek, bu suretle korunacaklardır.

11O halde bekleyin ve sözlerimi dinleyin, Çok istekli olursanız, sözlerim size gerekeni öğretecektir.

Bilgelik Aranırsa Bulunur

12 Bilgelik parlaktır, asla kararmaz, Bilgeliği sevenler onu hemen görür; Bilgeliği arayanlar onu çabucak bulur.

13 Onu isteyenlere bilgelik kendini derhal tanıtır.

14 Erken davranıp onun yolunu gözlerseniz, Hiç bir sorununuz kalmaz; Onu kapınızda oturmuş durumda bulacaksınız.

15Onu düşünmek bile, anlayışın olgunluğunu gösterir. Onun için her an tetikte olursanız, Huzursuzluktan hemen kurtulursunuz.

16Bilgelik kendine yaraşır olanları arar durur, Onları bulunca cana yakınlıkla kendini gösterir, Tüm düşüncelerinde onlara yardımcı olur.

17Bilgeliğin en güvenli başlangıcı disiplin isteğidir, Disipline uymak bilgeliği sevmek demektir,

18Onu sevmek de onun yasalarına uymaktır. Onun yasalarına saygılı olmak, Doğru yoldan sapmamak güvenliğini sağlar.

19Doğru yoldan sapmamak insanı Tanrı'ya yaklaştırır,

20Böylece bilgelik isteği egemenliğe eriştirir.

21Ulusların despotları, sizler ki tahtta oturmaktan Ve kral asasından sevinç duyuyorsunuz! Bilgeliğe saygı gösterin, Böylece yönetim gücünü sonsuza dek elinizde tutarsınız.

22Bilgeliğin ne olduğunu, Nasıl ortaya çıktığını şimdi bildireceğim, Sizden hiç bir sır gizlemeyeceğim, Bilgeliği ayrıntılarıyla tanımlayarak aslını göstereceğim, Gerçekten asla sapmayarak Onun öğretisini açıkça vereceğim.

23Büyük bir kötülük olan çekememezlik Bu yolculukta bana arkadaşlık etmeyecek, Çünkü onun bilgelikle hiç bir ortak yanı yoktur.

24Dünyanın kurtuluşu Çok sayıda bilge insanın varlığına bağlıdır, Bir ulusun esenliği kralın bilgeliğine bağlıdır.

25Bunun için söylediklerimden bir şeyler öğrenmeye çalışın, Siz kazançlı olursunuz.


Başlangıç