Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Bilgelik

İyi ve Kötü İnsanların Kıyaslanması

 3Ama erdemli kişilerin ruhları Tanrı'nın elindedir, Onlar hiç bir zaman acı çekmeyeceklerdir.

2Bilge olmayanların gözünde onlar ölmüştü, Onların gidişi sanki bir yıkımdı,

3Onların bizi bırakışı bir yok olma gibiydi, Ama onlar için dirlik vardır.

4Onlar, insanların anladığı biçimde cezalandırıldılarsa da, Ölümsüzlük konusunda büyük umutları vardır.

5Onların alışılmıştan çok kaygısı yoktur, Onlar için büyük kutsama vardır. Tanrı onları sınayarak, Kendisiyle buluşmaya yaraşır olduklarını görmüştür.

6Fırına konan altın gibi onları sınamış, Ateşte yakılan kurban gibi katına almıştır.

7Zamanı gelip de Tanrı onları görmeye gidince, Seçkin bir kişi olacaklardır, Tıpkı anızdaki canlılık gibi.

8Ulusları yargılayıp insanları yönetecekler, Rableri sonsuza dek kralları olacaktır.

9O'na inananlar gerçeği anlayacaklardır; O'na içten bağlı olanlar, O'nunla birlikte sevgiyle yaşayacaklardır. Çünkü Tanrı'nın seçtiği kişiler O'nun iyiliğine ve bağışlamasına erişeceklerdir.

10Ama Tanrısızlar düşüncelerinden dolayı Gerektiği gibi cezalandırılacaktır. Çünkü onlar erdemli kişiye önem vermeyip Tanrı'dan kaçmışlardır.

11Evet, bilgeliği ve disiplini küçümseyenler alçaktır! Umutları boşunadır, Uğraşları işe yaramaz, başarıları yarar sağlamaz.

12Eşleri dünyayı umursamaz, Çocukları baştan çıkmıştır, Onların soyundan gelenlerse lanetlenmiştir.

13Kısır kadın masumsa onu kutsayalım, O, suçlu bir yatağa girmemiştir. Ruhlar irdelenince onun meyve verebileceği anlaşılacaktır.

14Hiç bir suç işlemeyen hadım kişiyi de kutsayalım, Çünkü o Rabbi'ne karşı herhangi bir günah tasarlamamıştır. Onda sevgi bağlılığı olduğu için Onunla özel olarak ilgilenilecek, Tanrı'nın Tapınağı'nda bir payı olacak.

15Çünkü dürüst çabalarının meyvesi görkemlidir Ve zekânın kaynağı eksilmez.

16Ama zina edenlerin çocuklarının hiç bir geleceği yoktur, Yasadışı bir yatağın dölü yok olmalıdır.

17Uzun süre yaşasalar bile, Onlara kimse değer vermeyecek, Yaşlılıklarında kimse onlara saygı göstermeyecektir.

18Eğer erken ölürlerse, diriliş gününde Ne umutları ne de avuntuları vardır.

19Evet, kötülük yapanların soyundan gelenlerin Sonu acımasızdır.


Başlangıç