Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

Kişisel Sorumluluk

18 RAB bana şöyle seslendi:

2 "İsrail için, 'Babalar koruk yedi,

Çocukların dişleri kamaştı' diyorsunuz.

Bu deyişle ne demek istiyorsunuz?

  3 "Varlığım hakkı için diyor Rab Yahve, İsrail'de artık bu deyişi ağzınıza almayacaksınız.

  4 Her yaşayan can benimdir. Babanın canı da, çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan, günah işleyen candır.

  5 "Diyelim ki, adil ve doğru olanı yapan doğru bir adam var.

  6 Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez,

İsrail halkının putlarına bel bağlamaz.

Komşusunun karısını kirletmez,

Adet gören kadına yaklaşmaz.

  7 Kimseye haksızlık etmez,

Rehin olarak aldığını geri verir,

Soygunculuk etmez,

Aç olana ekmeğini verir,

Çıplağı giydirir.

  8 Faizle para vermez,

Aşırı kâr gütmez.

Elini kötülükten çeker,

İki kişi arasında doğrulukla yargılar.

  9 Kurallarımı izler,

İlkelerimi özenle uygular.

İşte böyle biri doğru kişidir.

O yaşayacaktır. Rab Yahve böyle diyor.

  10 "Diyelim ki, bu adamın zorba, kan döken,

Kardeşine bunlardan birini yapan bir oğlu var.

  11 Babası bunlardan hiçbirini yapmazken,

Oğul dağlarda putlara sunulan kurbandan yer,

Komşusunun karısını kirletir.

  12 Düşküne, yoksula haksızlık eder,

Soygunculuk eder,

Rehini geri vermez.

Putlara bel bağlar,

İğrenç şeyler yapar.

  13 Faizle para verir, aşırı kâr güder.

Böyle biri yaşayacak mı?

Hayır, yaşamayacak!

Bütün bu iğrençlikleri yapmıştır, öldürülecektir.

Onun kanından kendisi sorumlu olacaktır.

  14 "Diyelim ki, bu oğulun da bir oğlu olur ve babasının işlediği bütün günahları görür,

Ama hiçbirini yapmaz;

  15 Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez,

İsrail halkının putlarına bel bağlamaz,

Komşusunun karısını kirletmez;

  16 Kimseye haksızlık etmez,

Rehin almaz,

Soygunculuk etmez,

Aç olana ekmeğini verir,

Çıplağı giydirir.

  17 Böyle biri elini kötülükten[i] çeker,

Faiz almaz, aşırı kâr gütmez,

Kurallarımı izler,

İlkelerimi uygularsa,

Babasının günahı yüzünden ölmeyecek,

Kesinlikle yaşayacaktır.

  18 Ama babası kendi günahı yüzünden ölecektir.

Çünkü zorbalık etti, kardeşini soydu,

Halkı arasında iyi olmayanı yaptı.

  19 "Ama siz, 'Oğul neden babasının işlediği suçlardan sorumlu tutulmasın?' dersiniz. Bu oğul adil ve doğru olanı yapmış, bütün kurallarımı dikkatle izlemiştir. Böyle biri kesinlikle yaşayacaktır.

  20 Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır.

  21 "Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.

  22 İşlediği günahlardan hiçbiri ona karşı anılmayacaktır. Doğruluğu sayesinde yaşayacaktır.

  23 Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Rab Yahve böyle diyor.

  24 "Doğru kişi doğruluğundan döner, günah işler, kötü kişinin yaptığı bütün iğrenç şeyleri yaparsa, yaşayacak mı? Onun yaptığı doğru işlerin hiçbiri anılmayacaktır. Sadakatsizliği yüzünden suçludur, günahları yüzünden ölecektir.

  25 "Siz yine de, 'Rab'bin yolu doğru değil' diyorsunuz. Ey İsrail halkı, dinle: Benim yolum mu doğru değil? Doğru olmayan sizin yollarınız değil mi?

  26 Doğru kişi doğruluğundan döner de kötülük yaparsa, bu yüzden ölecek. Evet, işlediği günah yüzünden ölecektir.

  27 Ama kötü kişi, yaptığı kötülükten döner, adil ve doğru olanı yaparsa, canını kurtaracaktır.

  28 Çünkü yaptığı bütün kötülüklerin farkına varıyor ve onlardan dönüyor. Böyle biri kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.

  29 Öyleyken, İsrail halkı, 'Rab'bin yolu doğru değil' diyor. Ey İsrail halkı, benim yollarım mı doğru değil? Doğru olmayan sizin yollarınız değil mi?

  30 "Bu yüzden, ey İsrail halkı, sizleri, her birinizi yolunuza göre yargılayacağım. Rab Yahve böyle diyor. Dönün! Yaptığınız kötülükten dönün! Günahın sizi yıkıma sürüklemesine izin vermeyin.

  31 Yaptığınız bütün kötülükleri atın üzerinizden. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin, ey İsrail halkı?

  32 Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Rab Yahve böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın!"

 [i] 18:17. Septuaginta "Kötülükten", İbranice "Düşkünden"


Başlangıç