Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

RAB'bin Yargı Kılıcı

21 RAB bana şöyle seslendi:

2 "Ey insanoğlu, yüzünü Yeruşalim'e çevir, kutsal yerlerine karşı konuş, İsrail ülkesine karşı peygamberlik et.

  3 Ona de ki: 'RAB şöyle diyor: Ben sana karşıyım! Kılıcımı kınından çıkaracak, içindeki doğru kişiyi de kötü kişiyi de kesip yok edeceğim.

  4 Doğru kişiyi de kötü kişiyi de kesip yok etmek için kılıcım kınından çıkacak ve güneyden kuzeye herkese karşı olacak.

  5 Böylece herkes kılıcını kınından çıkaranın ben RAB olduğumu anlayacak. Onu bir daha yerine koymayacağım.'

  6 "Sen, ey insanoğlu, inle! Onların gözü önünde ezik bir yürekle acı acı inle!

  7 Sana, 'Neden böyle inliyorsun?' diye sorduklarında, 'Yakında duyulacak haberden ötürü' diye yanıtlayacaksın. 'Her yürek eriyecek, her el gevşeyecek, her ruh baygın düşecek, her dizin bağı çözülecek. Evet, haber duyulacak! Bu kesinlikle yerine gelecek.' Rab Yahve böyle diyor."

  8 RAB bana şöyle seslendi:

  9 "İnsanoğlu, peygamberlik et ve de ki: 'Rab şöyle diyor:

Kılıç, kılıç,

Bilendi, cilalandı.

  10 Öldürmek için bilendi,

Şimşek gibi çaksın diye cilalandı.

Nasıl sevinebiliriz?

Kılıç oğlumun asasını sıradan bir sopa gibi küçümsedi.

  11 Kılıç kullanılmak için

Cilalanmaya verildi;

Öldürenin eline verilsin diye bilenip cilalandı.

  12 İnsanoğlu, bağır, haykır!

Çünkü bu kılıç halkıma karşı;

Bütün İsrail önderlerine karşı.

Onlar halkımla birlikte kılıca teslim edildiler.

Bunun için bağrını döv.

  13 "'Deneme kuşkusuz gelecek. Kılıcın küçümsediği asa varlığını sürdüremezse ne olur? Böyle diyor Rab Yahve.'

  14 "Sen, ey insanoğlu, peygamberlik et, el çırp.

Bırak kılıç iki, üç kez vursun.

Bu öldüren bir kılıçtır,

Çok sayıda insan kıran,

İnsanı her yandan saran kılıçtır.

  15 Yürekleri erisin,

Tökezleyip düşenler çok olsun diye

Bütün kapılarında öldürmek için

Görevlendirdim kılıcı.

Ah, kılıç şimşek gibi parladı,

Öldürmek için bilendi.

  16 Ey kılıç, sağa, sonra sola savrul,

Ağzın nereye dönerse, oraya savrul!

  17 Ben de elimi çırpacağım

Ve öfkem dinecek.

Bunu ben RAB söylüyorum."

Babil Kralı'nın Kılıcı

  18 RAB bana şöyle seslendi:

  19 "İnsanoğlu, Babil Kralı'nın kılıcı gelsin diye iki yol belirle; ikisi de aynı ülkeden başlamalı. Kent yolunun başladığı yere bir işaret koy.

  20 Ammonlular'ın Rabba Kenti'ne ya da Yahuda'ya ve surlarla çevrili Yeruşalim'e ilerlesin diye kılıç için yol belirle.

  21 Çünkü Babil Kralı iki yolun ayrıldığı, yolların çatallaştığı yerde fala bakmak için duracak. Okları silkeleyecek, Terafim'e danışacak, kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacak.

  22 Kütük yerleştirmek, öldür buyruğunu vermek, savaş naraları atmak, kapılara kütük yerleştirmek, toprak rampalar oluşturmak, kuşatma duvarları yapmak için sağ elinde Yeruşalim'i gösteren ok olacak.

  23 Onunla ant içerek antlaşma yapanlar fala yanlış bakıldığını sanacak. Ama kral suçlarını anımsatıp onları tutsak alacak.

  24 "Bundan ötürü Rab Yahve şöyle diyor: 'Madem suçlarınızı, günahlarınızı anımsattırdınız, bütün uygulamalarınızda günahlarınızı açığa çıkardınız, madem bütün bunları yaptınız, siz de tutsak alınıp götürüleceksiniz.

  25 "'Sen, ey saygısız, kötü İsrail önderi, günün yaklaştı, sonunda yargı günün geldi.

  26 Rab Yahve şöyle diyor: Sarığı çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi olmayacak. Alçakgönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak.

  27 Yıkım! Yıkım! Kenti yerle bir edeceğim! Hak sahibi gelinceye dek onarılmayacak. Kenti ona vereceğim.'

  28 "Sen, ey insanoğlu, peygamberlik et ve de ki: Aşağılayıcı sözler söyleyen Ammonlular için Rab Yahve şöyle diyor:

"'Kılıç, kılıç,

Öldürmek için kınından çekilmiş,

Yok etmek için,

Şimşek gibi parlamak için cilalanmış!

  29 Size ilişkin görümler aldatıcıdır,

Açılan fal yalandır.

Öldürülecek kötülerin enseleri üzerine

Yerleştirileceksin, ey kılıç!

Onların günü yaklaştı,

Sonunda yargı günleri geldi.

  30 Kılıç kınına koyulsun!

Yaratıldığınız yerde,

Atalarınızın ülkesinde

Yargılayacağım sizi.

  31 Öfkemi üzerinize dökeceğim,

Kızgınlığımı üzerinize üfleyeceğim;

Acımasız adamların,

Yakıp yok etmekte usta kişilerin eline

Teslim edeceğim sizi.

  32 Ateşe yakıt olacaksınız,

Kanınız ülkenizin ortasında dökülecek,

Bir daha anılmayacaksınız.

Çünkü bunu ben RAB söylüyorum.'"

 


Başlangıç