Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

Ammon Kınanıyor

25 RAB bana şöyle seslendi:

2 "İnsanoğlu, yüzünü Ammonlular'a çevir, onlara karşı peygamberlik et.

  3 Onlara de ki: 'Rab Yahve'nin sözünü dinleyin! Rab Yahve şöyle diyor: Madem tapınağım kirletildiği, İsrail ülkesi viraneye çevrildiği, Yahuda halkı sürgüne gittiği zaman, "Hah, hah!" diyerek alay ettiniz,

  4 ben de sizi miras olarak doğuda yaşayan halka teslim edeceğim. Obalarını, çadırlarını ülkenizde kuracaklar; ürününüzü yiyecek, sütünüzü içecekler.

  5 Rabba Kenti'ni develer için otlak, Ammon ülkesini sürüler için ağıl yapacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.

  6 Rab Yahve şöyle diyor: Madem İsrail'le alay ederek ellerinizi çırptınız, ayaklarınızı yere vurdunuz, bütün yüreğinizle sevindiniz,

  7 ben de size karşı elimi uzatacak, çapul malı olarak sizi uluslara teslim edeceğim. Sizi halklar arasından süpürüp atacak, ülkeler arasından söküp çıkaracak, yok edeceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.'"

Moav Kınanıyor

  8 "Rab Yahve şöyle diyor: 'Madem Moav ve Seir halkı, "Bakın, Yahuda halkının öbür uluslardan farkı yok" dedi,

  9 ben de Moav'ın sınırını, ülkenin süsü olan sınır kentlerini, Beyt-Yeşimot, Baal-Meon ve Kiryatayim'i savunmasız bırakacağım.

  10 Ammonlular uluslar arasında bir daha anılmasın diye Moav'ı Ammonlular'la birlikte mülk olarak doğuda yaşayan halka vereceğim.

  11 Böylece Moav'ı cezalandıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.'"

Edom Kınanıyor

  12 "Rab Yahve şöyle diyor: 'Madem Edom Yahuda halkından öç alarak büyük suç işledi,

  13 Rab Yahve şöyle diyor: Ben de Edom'a karşı elimi uzatacak, insanları da hayvanları da yok edecek, ülkeyi viraneye çevireceğim. Teman'dan Dedan'a kadar Edomlular kılıçla vurulup yok olacaklar.

  14 Halkım İsrail aracılığıyla Edom'dan öç alacağım. İsrailliler onlara öfkem, kızgınlığım uyarınca davranacak. Böylece Edomlular öcümü anlayacaklar. Rab Yahve böyle diyor.'"

Filistliler Kınanıyor

  15 "Rab Yahve şöyle diyor: 'Madem Filistliler Yahuda'ya acımasızca davrandılar, eskiden var olan düşmanlıklarıyla onu yerle bir ederek öç aldılar,

  16 Rab Yahve şöyle diyor: Elimi Filistliler'e karşı uzatacağım, Keretliler'i söküp atacağım, kıyıda yaşayanlardan sağ kalanlarını yok edeceğim.

  17 Onlardan ağır bir öç alacak, onları öfkeyle paylayacağım. Kendilerinden öç alınca, benim RAB olduğumu anlayacaklar.'"

 


Başlangıç