Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

Firavun İçin Yakılan Ağıt

32 Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, on ikinci ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi:

2 "İnsanoğlu, Mısır Firavunu için bir ağıt yak. Ona de ki:

"'Uluslar arasında genç bir aslan gibi kendini öne sürdün,

Ama sen denizlerdeki bir canavar gibisin.

Irmaklarını karıştırır,

Ayaklarınla suları çalkalar,

Irmakları bulandırırsın.'"

  3 Rab Yahve şöyle diyor:

"Büyük bir kalabalıkla

Ağımı senin üzerine atacağım;

Onlar seni ağımla çekecekler.

  4 Seni karaya atacak,

Kırlara fırlatacağım.

Gökteki kuşların senin üzerine konmalarını sağlayacağım,

Yeryüzündeki yabanıl hayvanlara

Seni yem olarak vereceğim.

  5 Bedenini dağların üzerine serecek,

Dereleri çürüyen bedeninle dolduracağım.

  6 Ülkeyi dağlara dek akan kanınla ıslatacağım,

Vadiler seninle dolacak.

  7 Seni ortadan kaldırdığım zaman

Gökleri örtecek,

Yıldızları karartacak,

Güneşi bulutla kapatacağım.

Ay ışığını vermeyecek.

  8 Senin yüzünden gökte ışık veren bütün cisimleri karartacak,

Ülkeni karanlığa gömeceğim."

Böyle diyor Rab Yahve.

  9 "Seni tanımadığın ülkelere,

Ulusların arasına sürgüne gönderdiğimde[i],

Pek çok halkın yüreği üzüntüyle sarsılacak.

  10 Başına gelenlerden ötürü

Pek çok halkı şaşkına çevireceğim.

Kılıcımı önlerinde salladığım zaman,

Senin yüzünden krallar dehşetle ürperecek.

Yıkıma uğradığın gün

Hepsi kendi canı için

Her an korkuyla titreyecek.

  11 Rab Yahve şöyle diyor:

Babil Kralı'nın kılıcı üzerine gelecek.

  12 Yiğitlerin, ulusların en acımasızının,

Senin halkını kılıçtan geçirmesine izin vereceğim.

Mısır'ın gururunu kıracak,

Bütün ordusunu yok edecekler.

  13 Bol suların yanında bütün sığırlarını yok edeceğim.

Bundan böyle insan ayağı da hayvan ayağı da

Suları karıştırıp bulandırmayacak.

  14 O zaman sularını dupduru kılacak,

Irmaklarını yağ gibi akıtacağım.

Rab Yahve böyle diyor.

  15 Mısır'ı viraneye çevirdiğimde,

Ülkeyi her şeyden yoksun bıraktığımda,

Orada yaşayan herkesi yok ettiğimde,

Benim RAB olduğumu anlayacaklar.'

  16 "Ona yakacakları ağıt budur. Ulusların kızları bu ağıtı yakacaklar. Mısır için, halkı için bu ağıtı yakacaklar." Rab Yahve böyle diyor.

  17 Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, ayın on beşinci günü RAB bana şöyle seslendi:

  18 "Ey insanoğlu, Mısır halkı için yas tut. Onları ve güçlü ulusların kızlarını ölüm çukuruna inenlerle birlikte yerin derinliklerine indir.

  19 Onlara de ki: 'Sen başkalarından daha mı güzelsin? Aşağı in ve oradaki sünnetsizlere katıl.'

  20 Mısır halkı kılıçla öldürülenlerin arasına düşecek. Kılıç hazır, bırakın Mısır bütün halkıyla birlikte sürüklensin.

  21 Güçlü önderler, ölüler diyarından, Mısır ve onu destekleyenler için, 'Aşağı indiler, kılıçla öldürülen sünnetsizlerle birlikte burada yatıyorlar' diyecekler.

  22 "Asur bütün ordusuyla orada. Kılıçtan geçirilmiş, ölmüş askerlerinin mezarları çevresini sarmış.

  23 Mezarları ölüm çukurunun en dibinde, ordusu mezarının çevresinde duruyor. Yaşayanlar ülkesinde korku salanların hepsi kılıçtan geçirilmiş, ölmüş.

  24 "Elam bütün halkıyla kendi mezarının çevresinde duruyor. Hepsi kılıçtan geçirilmiş, ölmüş, sünnetsiz olarak yeryüzünün derinliklerine inmiş. Yaşayanlar ülkesinde korku salmışlardı, şimdiyse utanç içinde ölüm çukuruna inenlere katıldılar.

  25 Elam için öldürülenler arasında bir yatak yapıldı. Bütün halkı mezarının çevresinde. Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek ölmüş. Yaşayanlar ülkesinde korku salmışlardı, şimdiyse utanç içinde ölüm çukuruna inenlere katıldılar, öldürülenlerin arasına yerleştirildiler.

  26 "Meşek ve Tuval bütün halkıyla kendi mezarları çevresinde duruyor. Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek öldürülmüş. Yaşayanlar ülkesinde korku salmışlardı.

  27 Ölüler diyarına savaş silahlarıyla inen, kılıçları başlarının altına konan, kalkanları[ii] kemikleri üzerine yerleştirilen öbür öldürülmüş sünnetsiz yiğitlerle birlikte mezara konmayacak mı onlar? Oysa bu yiğitler yaşayanlar ülkesinde korku salmışlardı.

  28 "Sen de, ey Firavun, düşecek ve kılıçla öldürülenlerle birlikte sünnetsizlerin arasına konacaksın.

  29 "Edom, kralları ve önderleriyle orada. Güçlü olmalarına karşın kılıçla öldürülenlerin yanına kondular. Ölüm çukuruna inenlerin, sünnetsizlerin yanında yatıyorlar.

  30 "Bütün kuzey önderleri, bütün Saydalılar orada. Güçleriyle korku saldıkları halde öldürülenlerle birlikte utanç içinde indiler. Sünnetsiz olarak kılıçla öldürülenlerle birlikte utanç içinde ölüm çukuruna inenlerin yanına kondular.

  31 "Firavun'la ordusu kılıçla öldürülmüş bu büyük kalabalığı görünce avunç bulacak. Böyle diyor Rab Yahve.

  32 Yaşayanlar ülkesinde korku salmasını sağladığım halde, Firavun'la halkı, kılıçla öldürülenlerle birlikte sünnetsizlerin yanına konacak." Böyle diyor Rab Yahve.

 [i] 32:9. Septuaginta "Sürgüne gönderdiğimde", İbranice "Yıkıma uğrattığımda"

[ii] 32:27. Olası metin "Kalkanları", İbranice "Suçları"


Başlangıç