Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

İsrail'in Hainliği

20 Sürgünlüğümüzün yedinci yılı, beşinci ayın onuncu günü, İsrail ileri gelenlerinden bazı kişiler RAB'be danışmak için gelip önüme oturdular.

  2 RAB o sırada bana seslendi:

  3 "İnsanoğlu, İsrail ileri gelenlerine de ki: 'Rab Yahve şöyle diyor: Bana danışmaya mı geldiniz? Varlığım hakkı için diyor Rab Yahve, bana danışmanıza izin vermeyeceğim.'

  4 "Onları yargılayacak mısın? Ey insanoğlu, onları yargılayacak mısın? Öyleyse onlara atalarının iğrenç uygulamalarını anımsat.

  5 Onlara de ki: 'Rab Yahve şöyle diyor: İsrail'i seçtiğim gün, elimi kaldırarak Yakup soyuna ant içtim ve kendimi Mısır'da onlara açıkladım. Ant içerek, Tanrınız RAB benim dedim.

  6 O gün, onları Mısır'dan çıkaracağıma, kendileri için seçtiğim en güzel ülkeye, süt ve bal akan ülkeye götüreceğime söz verdim.

  7 Onlara, herkes bel bağladığı iğrenç putları atsın, Mısır putlarıyla kendinizi kirletmeyin, Tanrınız RAB benim dedim.

  8 "'Ne var ki, bana karşı geldiler, beni dinlemek istemediler. Bel bağladıkları iğrenç putları hiçbiri atmadı, Mısır putlarını da bırakmadılar. Bu yüzden Mısır'da öfkemi onların üzerine yağdıracağımı, kızgınlığımı dökeceğimi söyledim.

  9 Ama aralarında yaşadıkları ulusların gözünde adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım. Bu ulusların gözü önünde İsrailliler'i Mısır'dan çıkararak kendimi onlara açıklamıştım.

  10 Bu yüzden İsrailliler'i Mısır'dan çıkarıp çöle götürdüm.

  11 Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarımı onlara verdim, ilkelerimi tanıttım.

  12 Kendilerini kutsal kılanın ben RAB olduğumu anlasınlar diye aramızda bir belirti olarak Şabat günlerimi de onlara verdim.

  13 "'Böyleyken İsrail halkı çölde bana başkaldırdı. Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarımı izlemediler, ilkelerimi reddettiler. Şabat günlerimi de büsbütün küçümsediler. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdırıp onları yok edeceğimi söyledim.

  14 Ama İsrailliler'i Mısır'dan çıkardığımı gören ulusların gözünde adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım.

  15 Ben de kendilerine verdiğim en güzel ülkeye, süt ve bal akan ülkeye onları götürmeyeceğime çölde ant içtim.

  16 Çünkü ilkelerimi reddettiler, kurallarımı izlemediler, Şabat günlerimi küçümsediler. Yürekleri putlarına bağlıydı.

  17 Yine de onlara acıdım, onları yok etmedim, çölde işlerine son vermedim.

  18 Çölde çocuklarına atalarınızın kurallarını izlemeyin, ilkelerine göre yaşamayın, putlarıyla kendinizi kirletmeyin dedim.

  19 Ben Tanrınız RAB'bim, benim kurallarımı izleyin, benim ilkelerim uyarınca yaşayın.

  20 Aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal tutun. O zaman benim Tanrınız RAB olduğumu anlayacaksınız dedim.

  21 "'Ne var ki, çocuklar bana karşı geldiler. Kurallarımı izlemediler. Uygulayan kişiye yaşam veren ilkelerim uyarınca dikkatle yaşamadılar. Şabat günlerimi küçümsediler. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdıracağımı, kızgınlığımı dökeceğimi söyledim.

  22 Ama elimi geri çektim, İsrailliler'i Mısır'dan çıkardığımı gören ulusların gözünde adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım.

  23 Onları ulusların arasına dağıtacağıma, başka ülkelere göndereceğime çölde ant içtim.

  24 Çünkü ilkelerimi izlemediler, kurallarımı reddettiler. Şabat günlerimi küçümsediler, gözlerini atalarının putlarına diktiler.

  25 Ben de onlara iyi olmayan kurallar, yaşam vermeyen ilkeler verdim.

  26 Her ilk doğan çocuğu ateşte kurban ederek sundukları sunularla kendilerini kirletmelerine izin verdim. Öyle ki, onları dehşete düşüreyim de benim RAB olduğumu anlasınlar.'

  27 "Bu nedenle, ey insanoğlu, İsrail halkına de ki: 'Rab Yahve şöyle diyor: Atalarınız yine ihanet etmekle bana küfretmiş oldular.

  28 Kendilerine vermeye ant içtiğim ülkeye onları getirdiğimde, gördükleri her yüksek tepede, sık yapraklı her ağacın altında kurbanlarını kestiler. Beni öfkelendiren sunularını, güzel kokulu sunularıyla dökmelik sunularını orada sundular.

  29 Onlara gittikleri bu puta tapılan yerin ne olduğunu sordum.'" Orası bugüne dek Bama[i] adıyla anıldı.

Yargı ve Bağışlama

  30 "Bu nedenle İsrail halkına de ki: 'Rab Yahve şöyle diyor: Atalarınız gibi siz de kendinizi kirletecek misiniz? Onların putlarına gönül verecek misiniz?

  31 Şimdiye dek oğullarınızı ateşte kurban edip sunularınızı sunmakla, putlarınızla kendinizi kirlettiniz. Öyleyken gelip bana danışmanıza izin verir miyim, ey İsrail halkı? Varlığım hakkı için diyor Rab Yahve, bana danışmanıza izin vermeyeceğim.

  32 "'Siz ağaca, taşa tapan öbür uluslar gibi, dünyadaki öbür halklar gibi olmak istiyoruz diyorsunuz. Ama bu düşündükleriniz hiçbir zaman gerçekleşmeyecek.

  33 Varlığım hakkı için diyor Rab Yahve, sizi güçlü elle, kudretle, şiddetli öfkeyle yöneteceğim.

  34 Güçlü elle, kudretle, şiddetli öfkeyle sizi uluslar arasından çıkaracak, dağılmış olduğunuz ülkelerden toplayacağım.

  35 Sizi ulusların çölüne getirecek, orada yüz yüze yargılayacağım.

  36 Atalarınızı Mısır Çölü'nde nasıl yargıladıysam, sizi de öyle yargılayacağım. Rab Yahve böyle diyor.

  37 Sizi yoklayıp antlaşmama bağlı kalmanızı sağlayacağım.

  38 Aranızda bana karşı gelenlerle başkaldıranları ayıracağım. Onları yaşadıkları ülkelerden çıkaracağım. Ama İsrail ülkesine girmeyecekler. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.

  39 "'Ey İsrail halkı, Rab Yahve şöyle diyor: Her biriniz gidip putlarınıza tapının! Ama sonra beni dinleyeceksiniz ve armağanlarınızla, putlarınızla bir daha kutsal adımı kirletmeyeceksiniz.

  40 Çünkü kutsal dağımda, İsrail'in yüksek dağında, diyor Rab Yahve, bütün İsrail halkı orada, ülkede bana kulluk edecek. Orada onları kabul edeceğim. Orada sunularınızı, seçme armağanlarınızı, bütün kutsal adaklarınızı isteyeceğim.

  41 Sizi ulusların arasından çıkarıp dağılmış olduğunuz ülkelerden topladığımda, güzel bir koku gibi kabul edeceğim. Ulusların gözü önünde aranızda kutsallığımı göstereceğim.

  42 Sizleri atalarınıza vermeye ant içtiğim ülkeye, İsrail ülkesine getirdiğimde, benim RAB olduğumu anlayacaksınız.

  43 Bütün yaptıklarınızı, kendinizi kirlettiğiniz bütün uygulamaları orada anımsayacak, yaptığınız kötülüklerden ötürü kendinizden tiksineceksiniz.

  44 Ey İsrail halkı, kötü yollarınıza, yozlaşmış uygulamalarınıza göre değil, adım uğruna sizinle ilgilendiğimde, benim RAB olduğumu anlayacaksınız. Rab Yahve böyle diyor.'"

Güneye Uyarı

  45 RAB bana şöyle seslendi:

  46 "İnsanoğlu, yüzünü güneye çevir, güneye seslen, Negev Ormanı'na karşı peygamberlik et.

  47 Negev Ormanı'na de ki: 'RAB'bin sözüne kulak ver. Rab Yahve şöyle diyor: Senin içinde ateş tutuşturacağım. Ateş bütün ağaçlarını -yeşil ağacı da kuru ağacı da- yiyip bitirecek. Tutuşan alev söndürülemeyecek. Güneyden kuzeye, her yüz ateşin sıcağından kavrulacak.

  48 Ateşi tutuşturanın ben RAB olduğumu herkes görecek, ateş söndürülmeyecek.'"

  49 Bunun üzerine, "Ah, ya Rab Yahve!" dedim, "Onlar benim için, 'Simgesel öyküler anlatan adam değil mi bu?' diyorlar."

 [i] 20:29. "Bama": "Puta tapılan yer" anlamına gelir


Başlangıç