Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

Gog Yenilgiye Uğruyor

39 "İnsanoğlu, Gog'a karşı peygamberlik et ve ona de ki, 'Rab Yahve şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi Gog, sana karşıyım.

  2 Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp İsrail'in dağlarına getireceğim.

  3 Sol elindeki yayını vuracak, sağ elindeki oklarını düşüreceğim.

  4 Sen de askerlerinle senden yana olan uluslar da İsrail dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim.

  5 Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim. Rab Yahve böyle diyor.

  6 Magog'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.

  7 "'Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim İsrail'de kutsal olan RAB olduğumu anlayacaklar.

  8 O gün yaklaştı! Söylediklerim olacak. Rab Yahve böyle diyor. Budur sözünü ettiğim gün!

  9 "'O zaman İsrail kentlerinde yaşayanlar dışarı çıkıp topladıkları silahlarla ateş yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar. Bunlarla yedi yıl ateş yakacaklar.

  10 Kırdan odun toplamayacak, ormandan odun kesmeyecekler. Yakmak için silahları kullanacaklar. Mallarını yağmalayanları yağmalayacak, kendilerini soyanları soyacaklar. Rab Yahve böyle diyor.

  11 "'O gün Lut Gölü'nün doğusunda, Gezginler Deresi'nde Gog'a İsrail'de bilinen[i] bir mezar yeri vereceğim. Gog'la bütün ordusu orada gömülecek. Oraya Hamon-Gog[ii] Deresi adı verilecek. Oradan geçecek gezginlerin önü kesilecek.

  12 İsrail halkı ülkeyi arındırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek.

  13 Onları bütün ülke halkı gömecek. Görkemimi açıkladığım gün onlar için onur olacak. Rab Yahve böyle diyor.

  14 "'Ülkeyi arındırmak için adamlar görevlendirilecek. Bazıları ülkeyi sürekli dolaşacak, öbürleriyse yerde kalan cesetleri gömecekler. Yedi aylık süre bitince, araştırma işine başlayacaklar.

  15 Bu adamlar ülkenin her yanını dolaşacak. Bir insan kemiği görünce, mezarcılar onu Hamon-Gog Deresi'ne gömünceye dek, yanına bir belirti koyacak.

  16 Orada Hamona[iii] adında bir kent olacak. Böylelikle ülke arındırılacak.'

  17 "İnsanoğlu, Rab Yahve şöyle diyor: Her çeşit kuşa ve yabanıl hayvana seslen: 'Sizin için hazırlayacağım kurbana, İsrail dağları üzerindeki büyük kurbana gelin, her yandan toplanın! Orada et yiyecek, kan içeceksiniz.

  18 Başan'ın besili hayvanlarının -koçların, kuzuların, tekelerin, boğaların- etini yiyip kanını içer gibi yiğitlerin etini yiyecek, dünya önderlerinin kanını içeceksiniz.

  19 Sizin için hazırlayacağım kurbandan doyana dek yağ yiyeceksiniz, sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz.

  20 Soframda atlardan, atlılardan, yiğitlerden ve her çeşit askerden bol bol yiyip doyacaksınız.' Rab Yahve böyle diyor.

  21 "Görkemimi uluslar arasında açıklayacağım. Bütün uluslar kendilerine verdiğim cezayı, üzerlerine koyduğum elimi görecekler.

  22 İsrail halkı o günden başlayarak benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacak.

  23 Uluslar İsrail halkının işlediği suç yüzünden, bana ihanet ettiği için sürgüne gittiğini anlayacaklar. Yüzümü onlardan gizledim, onları düşmanlarının eline teslim ettim, hepsi kılıçtan geçirildi.

  24 Onları kirliliklerine, başkaldırılarına göre cezalandırdım, yüzümü onlardan gizledim.

  25 "Bundan ötürü Rab Yahve şöyle diyor: Yakup'un sürgündeki soyunu geri getirecek, İsrail halkına acıyacağım. Kutsal adımı kıskançlıkla koruyacağım.

  26 Ülkelerinde güvenlik içinde yaşayınca, onları korkutan kimse olmayınca, utançlarını, bana ettikleri bütün ihanetleri unutacaklar.

  27 Onları uluslar arasından geri getirip düşman ülkelerinden topladığım zaman, onlar aracılığıyla birçok ulusa kutsallığımı göstereceğim.

  28 O zaman benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacaklar. Onları uluslar arasına sürgüne göndermeme karşın, hiçbirini bırakmadan ülkelerine geri getireceğim.

  29 Onlardan bir daha yüzümü gizlemeyeceğim, çünkü İsrail halkı üzerine Ruhum'u dökeceğim." Rab Yahve böyle diyor.

 [i] 39:11. Septuaginta, Targum, Vulgata "Bilinen", İbranice "Orada"

[ii] 39:11. "Hamon-Gog": "Gog'un kalabalığı" anlamına gelir

[iii] 39:16. "Hamona": "Kalabalık" anlamına gelir


Başlangıç