Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

Sur Kralı Kınanıyor

28 RAB bana şöyle seslendi:

2 "İnsanoğlu, Sur önderine de ki, 'Rab Yahve şöyle diyor:

"'Gurura kapılıp

Ben tanrıyım,

Denizlerin bağrında,

Tanrı'nın tahtında oturuyorum dedin.

Kendini Tanrı sandın,

Oysa sen Tanrı değil, insansın.

  3 İşte, Daniel'den daha bilgesin,

Kimse senden bir giz saklayamaz.

  4 Bilgeliğin, anlayışın sayesinde,

Kendine servet biriktirdin,

Hazinelerine altın, gümüş yığdın.

  5 Ticaretteki üstün becerilerin sayesinde

Servetini çoğalttın,

Zenginliğin seni gurura sürükledi.

  6 Bu yüzden Rab Yahve şöyle diyor:

Madem kendini Tanrı gibi bilge sandın,

  7 Ben de yabancıları, en acımasız ulusları

Üzerine göndereceğim.

Bilgeliğinin güzelliğine kılıç çekecek,

Görkemini kirletecekler.

  8 Seni çukura indirecekler,

Denizlerin bağrında korkunç bir ölümle öleceksin.

  9 O zaman seni öldürenlerin önünde

Ben Tanrı'yım diyecek misin?

Seni öldürenlerin elinde

Sen Tanrı değil, insansın.

  10 Yabancıların elinde,

Sünnetsizin ölümüyle öleceksin.

Rab Yahve böyle diyor.'"

  11 RAB bana şöyle seslendi:

  12 "İnsanoğlu, Sur Kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki: 'Rab Yahve şöyle diyor:

"'Kusursuzlukta örnek biriydin,

Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi.

  13 Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin.

Yakut, topaz, aytaşı,

Sarı yakut, oniks, yeşim,

Laciverttaşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin.

Kakma ve oyma işlerin hep altındandı.

Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı.

  14 Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak

Seni oraya yerleştirdim.

Tanrı'nın kutsal dağındaydın,

Yanan taşlar arasında dolaştın.

  15 Yaratıldığın günden

Sende kötülük bulunana dek

Yollarında kusursuzdun.

  16 Ticaretinin bolluğundan

Zorbalıkla doldun

Ve günah işledin.

Bu yüzden kirli bir şey gibi

Seni Tanrı'nın dağından attım,

Yanan taşların arasından kovdum,

Ey koruyucu Keruv.

  17 Güzelliğinden ötürü

Gurura kapıldın,

Görkeminden ötürü

Bilgeliğini bozdun.

Böylece seni yere attım,

Kralların önünde seni yüzkarası yaptım.

  18 İşlediğin pek çok günah

Ve ticaretteki hileciliğin yüzünden

Kutsal yerlerini kirlettin.

Seni yakıp yok edecek

Bir ateş çıkardım içinden,

Bütün seyredenlerin gözü önünde

Seni yeryüzünde küle çevirdim.

  19 Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı,

Sonun korkunç oldu.

Bir daha var olmayacaksın.'"

Sayda Kenti Kınanıyor

  20 RAB bana şöyle seslendi:

  21 "İnsanoğlu, yüzünü Sayda'ya çevir, ona karşı peygamberlik et.

  22 Diyeceksin ki: 'Rab Yahve şöyle diyor:

"'İşte sana karşıyım, ey Sayda,

Senin içinde yüceleceğim.

Onları cezalandırınca,

Kutsallığımı onlara gösterince,

Benim RAB olduğumu anlayacaklar.

  23 Üzerine salgın hastalık gönderecek,

Sokaklarında kan akıtacağım.

Kentin içinde, her yanında

Kılıçla yaralananlar düşüp ölecekler.

O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.'"

İsrail Halkı Esenliğe Kavuşacak

  24 "'İsrail halkını küçümseyen

Çevre uluslardan hiçbiri

Bir daha İsrail için batan bir çalı,

Acıtan bir diken olmayacak.

O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.

  25 "'Rab Yahve şöyle diyor: İsrail halkını aralarına dağılmış oldukları uluslardan topladığım, ulusların gözü önünde kutsallığımı gösterdiğim zaman kulum Yakup'a verdiğim kendi ülkelerine yerleşecekler.

  26 Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler. Onları küçümseyen bütün çevre ulusları cezalandırdığımda güvenlik içinde yaşayacaklar. O zaman benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacaklar.'"

 


Başlangıç