Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

Mısır Kınanıyor

29 Sürgünlüğümüzün onuncu yılı, onuncu ayın on ikinci günü RAB bana şöyle seslendi:

2 "İnsanoğlu, yüzünü Mısır Firavunu'na çevir, ona ve Mısır'a karşı peygamberlik et.

  3 Onlara de ki: 'Rab Yahve şöyle diyor:

"'Kendi ırmaklarının içinde yatan

Büyük canavar Mısır Firavunu,

İşte, sana karşıyım.

Sen ki, Nil benimdir,

Onu kendim için yaptım dersin.

  4 Çenelerine çengeller takacak,

Irmaklarındaki balıkları

Senin pullarına yapıştıracağım.

Pullarına yapışmış balıklarla birlikte

Seni ırmaklarından çıkaracağım.

  5 Seni de ırmaklarındaki bütün balıkları da

Çöle atacağım.

Kırlara düşeceksin,

Toplanmayacak, gömülmeyeceksin.

Seni yem olarak yabanıl hayvanlara

Ve gökteki kuşlara vereceğim.

  6 O zaman Mısır'da yaşayan herkes

Benim RAB olduğumu anlayacak. "'Çünkü sen İsrail halkına kamış bir değnek oldun.

  7 Seni elleriyle tuttuklarında parçalanıp onların omuzlarını yardın. Sana dayandıklarında parçalanıp bellerini burktun[i].

  8 "'Bu yüzden Rab Yahve şöyle diyor: Üzerine halkını ve hayvanlarını öldürecek bir kılıç gönderiyorum.

  9 Mısır kimsesiz bırakılacak, viraneye çevrilecek. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar. "'Madem Nil benimdir, onu ben yaptım dedin,

  10 ben de sana ve ırmaklarına karşıyım. Mısır'ı Migdol'dan Assuan'a, Kûş sınırına dek kimsesiz bırakacak, viraneye çevireceğim.

  11 İçinden insan ayağı da, hayvan ayağı da geçmeyecek. Kırk yıl orada kimse yaşamayacak.

  12 Mısır'ı ıssız kalmış ülkeler gibi ıssız bırakacağım. Kentleri, viran olmuş kentler arasında kırk yıl kimsesiz kalacak. Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım.

  13 "'Rab Yahve şöyle diyor: Kırk yıl sonra onları dağılmış oldukları uluslardan toplayacağım.

  14 Sürgündekileri geri getirip Patros'a[ii], yurtlarına döndüreceğim. Orada güçsüz bir krallık oluşturacaklar.

  15 Krallıkların en güçsüzü olacak, bir daha ulusların üzerinde egemenlik sürmeyecek. Ulusları yönetmesinler diye onları küçük düşüreceğim.

  16 Mısır bir daha İsrail halkının güveneceği bir yer olmayacak. Ancak Mısırlılar onlara Mısır'a dönmekle işledikleri günahı anımsatacaklar. O zaman İsrailliler benim Rab Yahve olduğumu anlayacaklar.'"

  17 Sürgünlüğümüzün yirmi yedinci yılı, birinci ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi:

  18 "İnsanoğlu, Babil Kralı Nebukadnessar ordusunu Sur Kenti'ne karşı büyük bir saldırıya geçirdi; herkesin saçı döküldü, ağır yük yüzünden omuz derileri yüzüldü. Ama Sur'a karşı ordusunu saldırıya geçirmesine karşın, bundan ne kendisi ne de ordusu yararlandı.

  19 Bu yüzden Rab Yahve şöyle diyor: Mısır'ı Babil Kralı Nebukadnessar'a vereceğim, onun servetini alıp götürecek. Ordusuna ücret olarak ülkeden yağmaladığı çapul malını dağıtacak.

  20 Hizmetine karşılık Mısır'ı ona verdim; çünkü o da ordusu da bana hizmet ettiler. Rab Yahve böyle diyor.

  21 "O gün İsrail halkını güçle donatacağım. Onların arasında senin dilini çözeceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar."

 [i] 29:7. Septuaginta, Vulgata, Süryanice "Burktun", İbranice "Dik durdurdun"

[ii] 29:14. "Patros": Güney Mısır.  Aynı ifade 30:14'te de geçer


Başlangıç