Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

4. Makabeler

3 Fakat böyle bir tez bütünüyle saç­ma; çünkü aklın kendi duyguları­na değil bedeninkine egemen olduğu açıktır.

2Hiçbirimiz böyle bir isteği yok edemez, ama bu isteğe tutsak ol­mamamız için akıl bize yol gösterir.

3Hiçbirimiz öfkeyi zihnimizden sö­küp atamayız, ama akıl öfkeyi dene­tim altına almamızda bize yardım eder.

4Hiçbirimiz kötü düşünceleri yok edemez, ama kötülüğe yenik düşme­memiz için akıl yanımızda ona karşı savaşır.

5Çünkü akıl duyguların kö­künü kurutmaz, ama onları karşılar.

Kral Davut'un Susaması

6Şimdi bu Kral Davut'un susamasıyla ilgili öyküyle daha iyi açıklanabi­lir.

7Davut bütün gün Filistliler'e sal­dırmış ve kendi ulusundan askerlerle birlikte onların birçoğunu öldürmüş­tü.

8Daha sonra karanlık bastığında ata­larımızın tüm ordusunun çevresinde or­dugah kurduğu krallık çadırına ter için­de ve bitkin bir durumda vardı.

9-10Diğerlerinin hepsi yemekteydi ama kral çok susamıştı. Orada bol su kaynakla­rı olmasına rağmen susuzluğunu gideremiyordu.

11Düşmanın elindeki böl­gede bulunan su için duyduğu man­tıksızca arzu nedeniyle acı çekiyor, de­li oluyor, yanıyor, tutuşuyordu.

12Kra­lın özleminden dolayı korumaları acı acı yakındıkları zaman genç ve gözü pek iki asker tepeden tırnağa silahla­nıp yanlarına bir sürahi alarak kralın isteğini yerine getirmek için düşman si­perlerinin ardına geçtiler.

13-14Kapıdaki nöbetçiler tarafından görülmeden düşman ordugahına cesaretle girip pı­narı aramaya koyuldular. Bulunca ora­dan krala su getirdiler.

15Fakat Davut susuzluktan yanıp tutuştuğu halde kan­la eşit değere sahip olan bu suyu içme­yi canı için korkunç bir tehlike olarak gördü.

16Bu nedenle arzusuna karşı ak­lını kullanıp bu suyu Tanrı'ya bir su­nu olarak yere döktü.

17Çünkü ölçülü akıl, duyguların dürtülerini yenip büyük tutkuların ateşini söndürebilir.

18Aşırı olsa da bedensel acıların üstesinden ge­lebilir ve aklının soyluluğuyla duygula­rın egemen olma çabalarını hor görür.

Tapınak Hazinesine Karşı Bir Saldırı

19Şimdi ele alacağımız olay bize ölçülü akıl konusunda örnek olacak bir öyküdür.

20Atalarımızın, yasaya uymaların­dan dolayı sağlam bir barışın meyve­lerinden yararlandıkları ve Asya Kralı Seleukus Nikanor'un hem tapınak hiz­metleri için onlara para sağladığı hem de uluslarını benimsediği başarılı bir dönemdi.

21Tam o sırada bazı kişiler kamu düzenine karşı bir devrim giri­şiminde bulunup çok çeşitli felaketle­re neden oldular.


Başlangıç