Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

4. Makabeler

Beşinci ve Altıncı Kardeşlere İşkence Edilmesi

11 1-2O da merhametsizce işkence edildikten sonra öldüğünde, be­şincisi ayağa fırlayıp, "Ey zalim hü­kümdar, ben erdem uğruna işkence edilmeyi reddetmeyeceğim" dedi.

3"Kendi isteğimle geldim, öyle ki be­ni öldürerek daha çok suç işlediğin için göksel adaletin verdiği cezayı göresin.

4Ey erdemden nefret eden, insan­lıktan nefret eden, yaptıklarımızın han­gisi için bu şekilde bizi yok ediyorsun?

5Her şeyi Yaratana saygı gösterdiği­miz ve onun erdemli yasasına göre yaşadığımız için mi?

6Bu davranışlar işkenceyi değil, onurlandırılmayı hak eder.

7 İnsan duygularını anlamış ol­saydın ve Tanrı'nın sağlayacağı kur­tuluşu umut etseydin.

8Ama görünen o ki, sen Tanrı'ya yabancı ve O'na hiz­met edenlere düşman birisin."

9Bunları söylerken, muhafızlar onu bağla­yıp mancınığa kadar sürüklediler.

10Onu diz üstü bağladılar ve demir prangalar takarak sırtını germe aleti­nin kıskısına kadar büktüler, öyle ki arkaya doğru akrep gibi tamamen kıvrılmıştı ve bütün organları yerinden oy­namıştı.

11Bu durumda, bedensel acı­lar içinde güçlükle nefes alarak,

12"Za­lim hükümdar, bana istemeden büyük iyilikte bulunuyorsun, çünkü bu asil acılar aracılığıyla yasa için dayanma gücümüzü göstermek için olanak ta­nıyorsun" dedi.

13O da öldükten sonra daha çocuk yaştaki altıncısı içeri alındı. Zalim hü­kümdar onun yasaca kirli yiyeceği yi­yip serbest bırakılmaya istekli olup olmadığını sorduğunda o,

14"Ben ağa­beylerimden daha genç olabilirim, ama akılda onlarla eşitim" dedi,

15"Bu amaç için doğup eğitildiğimize göre, aynı ilkeler için ölmemiz uygun olur.

16Kir­li yemeği yemediğim için bana işken­ce etmek niyetindeyseniz, işkence et­meyi sürdürün!"

17Bunu söyledikten sonra onu germe aletine götürdüler.

18Dikkatlice aletin üzerinde onu sımsı­kı gerdiler, beli kırıldı ve alttan kav­ruldu.

19Ateşte ısıtılmış keskin şişler sırtına saplandı ve iç organlarının içe­riden yakılması için göğsü delindi.

20İş­kence edilirken o, "Kutsallığa yaraşan bu mücadele, çok sayıda kardeşimizin inanç uğruna acı çekme alanına çağ­rıldığımız ve yenilmediğimiz bir mü­cadele oldu" dedi.

21Çünkü dinsel bil­gi, ey zalim hükümdar, yenilmezdir.

22Ben de, soyluluk ile donanmış ola­rak, ağabeylerimle birlikte öleceğim.

23Ben üzerine büyük bir öç alıcı geti­receğim, sen ki gerçekten inananların düşmanı oluyor ve işkenceler gelişti­riyorsun.

24Biz altı kardeş zorbalığı­nızı felç ettik.

25Ne düşüncemizi de­ğiştirmemiz konusunda bizi ikna ede­bildiğin ne de bizi kirli yemekleri ye­meye zorlayabildiğine göre, bu senin yenildiğin anlamına gelmiyor mu?

26Bi­zim için ateşin soğuk, mancınıkların acısız ve şiddetin güçsüzdür.

27Çünkü bir zalimin muhafızları değil, Tanrı­nın yasası bize egemendir; bu nedenle yenilmemiş olarak akla sıkı sıkıya tutunuyoruz.


Başlangıç