Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

4. Makabeler

Üçüncü ve Dördüncü Kardeşlere İşkence Edilmesi

10 O da görkemli bir ölüme kat­landıktan sonra, üçüncüsü getirildi ve birçokları yasaca kirli eti yi­yerek kendini kurtarması için onu tek­rar tekrar uyardılar.

2Ama o, "Bu ölen­lerin babasının benim de babam oldu­ğunu, aynı annenin beni doğurduğunu, aynı öğretişlerle yetiştiğimi bilmiyor musunuz?" diye bağırdı.

3"Beni ağa­beylerime bağlayan soylu kan bağını inkâr etmeyeceğim.

(4Eğer işkence ede­cek başka aletiniz varsa onu da bede­nime uygulayın; ama isteseniz de ca­nıma dokunamazsınız.)"

5Bu adamın yürekliliğinden ötürü öfkelenip aletle­riyle ellerini ve ayaklarını yerinden çı­kardılar, kollarını ve bacaklarını oyuk­larından çıkararak onu parçaladılar.

6Parmaklarını, kollarını, dirseklerini kırdılar.

7Herhangi bir şekilde ruhunu kıramadıkları için, aletlerini bıraktılar ve İskitler'in de yaptıkları gibi tırnak­larıyla kafa derisini çıkardılar.

8Hemen germe aletine getirdiler; omurga kemikleri yerlerinden oynarken o da kendi parçalanmış bedenini ve iç or­ganlarından akan kanı gördü.

9-11Öl­mek üzereyken, "Ey iğrenç ve zalim hü­kümdar, biz dindar eğitimimiz ve erde­mimizden dolayı acı çekiyoruz, ama sen saygısızlık ve kana susamışlığından do­layı sonsuz acılar çekeceksin" dedi.

12O da ağabeylerine yaraşır bir bi­çimde öldükten sonra, dördüncüsünü içeriye sürükleyip şöyle dediler:

13"Sa­na gelince, ağabeylerinin deliliğine ka­pılma, kralın sözünü dinle ve kendini kurtar."

14Ama o onlara, "Beni korku­tacak kadar sıcak ateşiniz yoktur" dedi,

15"Hayır, ağabeylerimin kutsanmış ölümleri, zalim hükümdarın sonsuza dek yok olması ve dindar olanların sonsuz yaşamı adına söylüyorum ki, soylu aile bağlarımızı yadsımayacağım.

16Yeni işkenceler icat et, ey zalim hükümdar, öyle ki biraz önce işkence edilenlerin kardeşi olduğumu öğrenebilesiniz."

17Bunu duyduktan sonra, kana susamış, katil ve iğrenç Antiyokus adamın dili­nin kesilmesini buyurdu.

18Ama o, "Ko­nuşmayı sağlayan organımı yok etse­niz bile, Tanrı dilsizleri duyuyor" de­di,

19"İşte, benim dilim; onu kesip atın, çünkü yine de aklımı dilsiz kılamayacaksınız.

20Tanrı uğruna bedenimizin her organının parçalanmasını sevinçle karşılıyoruz.

21Tanrı sizi tez günde zi­yaret edecek, çünkü siz Tanrı'yı öven ilahilerin ezgilerini söylemiş bir dili ke­siyorsunuz."

 


Başlangıç