Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

4. Makabeler

16 Eğer yaşlanmış ve yedi oğlu olan bir kadın çocuklarının iş­kence edilerek öldürüldüğünü görme­ye dayanabiliyorsa, dinsel aklın duy­gulara egemen olduğu kabul edilmeli­dir.

2Böylece yalnız erkeklerin duy­gulara egemen olabildiklerini göster­mekle kalmadım, bir kadının da en şid­detli işkenceleri hor gördüğünü de gös­terdim.

3Onun alevlenmiş doğal anne sevgisiyle yedi oğluna böyle çeşitli şe­killerde işkence edildiğini görmesi ya­nında, Daniel'in çevresindeki aslanlar bu kadar vahşi, Mişael'in atıldığı ateşli ocak bu denli sıcak değildi.

4Ama bu anne dinsel akıl sayesinde bu kadar yo­ğun ve büyük duyguları söndürebildi.

5Bunu da değerlendirin: Bu kadın, bir anne olduğu halde yılsaydı, onlar için yas tutardı ve belki şöyle derdi:

6"Ne kadar zavallıyım ve çok kez mut­suz oldum! Yedi çocuk doğurduktan sonra, şimdi çocuksuz bir anneyim!

7Ey boşuna olan yedi doğum, yedi ya­rarsız hamilelik, meyvesiz beslemeler ve zavallı emzirmeler!

8Boşuna, oğul­larım, sizin için birçok doğum sancı­larının yanında onlardan daha acı olan kaygıları sizi büyütürken çektim.

9Vah bana, benim çocuklarım, bazılarınız be­kar, bazılarınız evli olup çocuksuzsu­nuz. Ne çocuklarınızı ne de 'büyük­anne' diye çağrılmanın mutluluğunu göreceğim.

10Vah bana, benim bu ka­dar çok ve bu kadar güzel çocuklarım vardı, şimdiyse dulum, yalnızım ve çok kederliyim.

11Ayrıca ben öldü­ğümde, oğullarımdan hiç biri beni gömmeyecek."

12Ama bu kutsal ve Tanrı'dan kor­kan anne ne böyle bir ağıt yaktı, ne onları ölümden caydırdı, ne de öldük­lerinde kederlendi.

13Bunun tersine, kararlı bir zihinle oğullarının hepsini ölümsüzlüğe doğurup inanç uğruna öl­meleri için yalvararak onları teşvik et­ti.

14Ey anne, dinin amaçları için sa­vaşan Tanrı askeri, ihtiyar kadın! Se­bat göstererek zalim bir hükümdarı bile yenerek, sözde ve davranışta ken­dinin erkekten daha güçlü olduğunu kanıtladın.

15Çünkü sen ve oğulların birlikte tutuklandığınızda, Elazar'a iş­kence edilişini ayakta izlerken İbrani dilinde oğullarına şöyle dedin:

16"Oğul­larım, ulus için tanık olmak üzere asil bir mücadeleye çağrıldınız. Ataları­mızın yasası için gayretle savaşın.

17Çünkü eğer yaşlı bir adam din uğ­runa bu kadar büyük acılara dayanır­sa, sizin genç adamlar olarak işkence­lerden korkmanız utanç verici olur.

18Tanrı'nın sayesinde dünyadan bir payınız olup yaşamdan zevk aldığını­zı

19ve bu nedenle her acıya Tanrı'nın uğruna dayanmanız gerektiğini anım­sayın.

20Atamız İbrahim de O'nun uğ­runa ulusumuzun atası olan oğlu İshak'ı kurban olarak sunmak için gay­retliydi; İshak da babasının elindeki bıçağın üzerine eğildiğini gördüğü za­man korkup çekilmedi.

21Doğru biri olan Daniel aslanlara ve Hananya, Azarya ve Mişael ateşli ocağa atıldı­ğında, Tanrı'nın uğruna dayandılar.

22Siz de Tanrı'ya aynı şekilde iman edip kederlenmemelisiniz.

23Dindar bil­giye sahip insanların acıya dayanma­maları mantıksızlık olur."

24Yedi oğlu olan bu anne her oğ­lunu bu sözlerle Tanrı'nın buyruğunu çiğnemektense ölmeye teşvik ederek ikna etti.

25Onlar ayrıca Tanrı uğruna ölenlerin İbrahim, İshak, Yakup ve bü­tün atalar gibi Tanrı için yaşadıklarını biliyorlardı.


Başlangıç